Datum Naam Status Soort informatie
15-04-2015 Ontwerpinpassingsplan EHS Westerbroek, Groningen officiële publicatie bekendmaking
14-04-2015 Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld provinciale verordening
18-03-2015 Ontwerp Omgevingsvisie provincie Groningen 2015-2019, Ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2015 en planMER Omgevingsvisie Groningen officiële publicatie bekendmaking
17-03-2015 Nadere regels gemeente Eemsmond voor de opslag van mest en veevoer aansluitend op agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld provinciale verordening
17-03-2015 Nadere regels gemeente Eemsmond nieuw en hervestiging agrarische bedrijven - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld provinciale verordening
29-01-2014 Nadere regels voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld provinciale verordening
17-12-2013 Rectificatie Ontwerp partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – definitief tracé buizenzone officiële publicatie bekendmaking
04-11-2013 Verleende omgevingsvergunning EEW Energy from Waste B.V., Groningen officiële publicatie bekendmaking
28-10-2013 Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Groningen officiële publicatie bekendmaking
30-07-2013 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Groningen officiële publicatie bekendmaking
16-07-2013 Omgevingsvergunning windturbine 2-B Energy vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2013 Ontwerp Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – uitbreiding zoekgebieden windturbineparken Eemshaven en Delfzijl, Groningen officiële publicatie bekendmaking
24-05-2013 Kennisgeving beschikkingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet Teijin Aramid, Groningen officiële publicatie bekendmaking
03-05-2013 Omgevingsvergunning voor realiseren demonstratiewindturbine 2B6 Eemshaven, Borkumkade, Groningen officiële publicatie bekendmaking
29-04-2013 Vastgesteld inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo, Groningen officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Inpassingsplan N361 Mensingeweer-Ranum vastgesteld inpassingsplan
18-01-2013 Ontwerp wijziging Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Korenmolenweg te Slochteren en herbegrenzing zoekgebied bedrijventerrein Kalverkampen te Siddeburen, Groningen officiële publicatie bekendmaking
06-11-2012 Ontwerp inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo, Groningen officiële publicatie bekendmaking
13-06-2012 Hernieuwde vaststelling van het ‘inpassingsplan wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ officiële publicatie bekendmaking
30-05-2012 Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn) vastgesteld inpassingsplan
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
27-03-2012 Ontwerp Partiële herziening provinciale omgevingsverordening 2012 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen