Datum Naam Status Soort informatie
06-12-2011 Begrenzing bebouwde kom Boswet gemeente Slochteren officiële publicatie bekendmaking
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
27-10-2010 Ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
29-09-2010 Ontwerp-inpassingsplan ‘Wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ officiële publicatie bekendmaking
13-07-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
18-05-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
27-04-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
20-04-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
10-07-2009 Besluiten vergunningen (Hersteld) Wm/Wvo/Wwh, NUON Power Generation BV, elektriciteitscentrale in de Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
03-07-2009 Besluit vergunning Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van BO2GO te Farmsum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen