Datum Naam Status Soort informatie
10-02-2020 Aanpassing N538 Skieding ontwerp inpassingsplan
15-11-2017 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld provinciale verordening
06-02-2019 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen (2018) vastgesteld provinciale verordening
26-11-2019 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen (2019) ontwerp provinciale verordening
15-11-2017 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen vastgesteld structuurvisie
06-02-2019 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen (2018) vastgesteld structuurvisie
26-11-2019 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2019 ontwerp structuurvisie
31-01-2018 Agrarische bouwpercelen vastgesteld inpassingsplan
06-12-2011 Begrenzing bebouwde kom Boswet gemeente Slochteren officiële publicatie bekendmaking
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
10-10-2016 Besluit tot wijziging van artikel 2.7, artikel 2.9.1 en artikel 2.9.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld provinciale verordening
18-06-2019 Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Leek) vastgesteld provinciale verordening
24-03-2020 Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Peebos) vastgesteld provinciale verordening
31-07-2018 Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Westerwolde) vastgesteld provinciale verordening
26-09-2017 Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied 2017 vastgesteld provinciale verordening
10-09-2018 Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied Rijksstraatweg Glimmen vastgesteld provinciale verordening
02-04-2019 Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van het Arwerderpad te Sauwerd vastgesteld provinciale verordening
14-03-2017 Besluit tot wijziging van titel 2.6 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld provinciale verordening
03-07-2009 Besluit vergunning Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van BO2GO te Farmsum officiële publicatie bekendmaking
10-07-2009 Besluiten vergunningen (Hersteld) Wm/Wvo/Wwh, NUON Power Generation BV, elektriciteitscentrale in de Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
23-04-2019 Eerste wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld wijzigingsplan
11-07-2018 Fietsroute Plus Groningen-Winsum vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen