Datum Naam Status Soort informatie
25-05-2022 Geconsolideerde Omgevingsvisie juni 2022 geconsolideerd structuurvisie
25-05-2022 Geconsolideerde Omgevingsverordening juni 2022 geconsolideerd provinciale verordening
18-02-2022 Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2022 geconsolideerd provinciale verordening
02-02-2022 Geconsolideerde Omgevingsvisie februari 2022 geconsolideerd structuurvisie
20-02-2019 Geconsolideerde Omgevingsvisie februari 2019 geconsolideerd structuurvisie
02-07-2021 Provincie Groningen - Bekendmaking van (tijdelijke) tijdelijke aanwijzing ex artikel 9a jo. 5 Wet voorkeursrecht gemeenten - uitbreiding Eemshaven in de gemeente Het Hogeland officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Provincie Groningen - start m.e.r.-procedure uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Provincie Groningen - voornemen en participatie verdubbeling spoor tussen Scheemda en Winschoten officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Rectificatie: Provincie Groningen - beoordeling m.e.r. plicht - verandering van de inrichting van Reym B.V. officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Provincie Groningen - beoordeling m.e.r. plicht - verandering van de inrichting van Reym B.V. officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Provincie Groningen - voorlopige aanwijzing ex artikel 9a jo. 6 Wet voorkeursrecht gemeenten - uitbreiding Eemshaven/ gebiedsontwikkeling Oostpolder in de gemeente Het Hogeland officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Provincie Groningen - ontwerpvergunning en aanvullingen vergunningaanvraag/MER voor RWE - aandeel biomassa in de kolencentrale in de Eemshaven te verhogen naar 1600 kton/jaar officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Provincie Groningen - inspraak ontwerpplannen KRW waterlichamen provincie Groningen stroomgebiedbeheerplannen 2022 -2027 officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Provincie Groningen - MER en vergunningaanvraag herbouw van kippenschuren - Kiel-Windeweer officiële publicatie bekendmaking
02-03-2021 Rectificatie: Provincie Groningen - bekendmaking MER en vergunningaanvraag oprichting demonstratiefabriek door Avantium - Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Provincie Groningen - wijzigingsbesluit omgevingsvergunning - Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Provincie Groningen - wijziging van de omgevingsverordening provincie Groningen - Veenhuizen 18A, Onstwedde officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Kennisgeving wijziging Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en wijziging Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Provincie Groningen - bekendmaking MER en vergunningaanvraag oprichting demonstratiefabriek door Avantium - Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Provincie Groningen - preventief financieel toezicht 2021 officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Provincie Groningen - omgevingsverordening provincie Groningen 2022 technische herziening officiële publicatie bekendmaking
12-01-2021 Provincie Groningen - vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan De Skieding officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Provincie Groningen - vastgesteld inpassingsplan - Dubbele Dijk ter inzage officiële publicatie bekendmaking
13-11-2020 Provincie Groningen - verlening omgevingsvergunning - EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. - uitbreiding met een slibverbrandingsinstallatie (4e lijn) -Oosterhorn 38, Farmsum, gemeente Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
06-11-2020 Provincie Groningen - ontwerpvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - uitbreiding Eco Fuels Netherlands B.V - Westlob 6, Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen