Datum Naam Status Soort informatie
30-06-2010 Inpassingsplan de centrale as vastgesteld inpassingsplan
15-06-2011 Verordening Romte Frysl??n vastgesteld provinciale verordening
30-11-2011 Inpassingsplan N381 vastgesteld inpassingsplan
27-08-2012 Frysl??n Windstreek 2012 ontwerp structuurvisie
12-02-2013 Reactieve aanwijzing Uitbreiding Windpark Riedpolder vastgesteld reactieve aanwijzing
14-03-2013 Slattendijksweg Nes Ameland vastgesteld reactieve aanwijzing
31-07-2013 reactieve aanwijzing B??tengebiet en doarpen Leeuwarderadeel vastgesteld reactieve aanwijzing
17-09-2013 Grutsk op e Romte ontwerp structuurvisie
15-01-2014 Verordening Romte Frysl??n 2014 ontwerp provinciale verordening
28-03-2014 reactieve aanwijzing BurgumPark vastgesteld reactieve aanwijzing
01-04-2014 Grutsk op e Romte vastgesteld structuurvisie
27-05-2014 Reactieve Aanwijzing Veenwouden - De Bosk vastgesteld reactieve aanwijzing
25-06-2014 Verordening Romte Frysl??n 2014 vastgesteld provinciale verordening
01-09-2014 Romte foar sinne ontwerp provinciale verordening
02-09-2014 intrekkingsbesluit Slattendijksweg Nes Ameland vastgesteld reactieve aanwijzing
16-12-2014 Intrekkingsbesluit reactieve aanwijzing Burgum Park vastgesteld reactieve aanwijzing
18-02-2015 1e Parti??le herziening Verordening Romte Frysl??n 2014 (Romte foar Sinne) vastgesteld provinciale verordening
04-03-2015 Verordening Romte Frysl??n 2014 geconsolideerd provinciale verordening
06-05-2015 Omgevingsvergunning Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster, Achtkarspelen, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
28-05-2015 Vismigratierivier ontwerp inpassingsplan
24-06-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en Ontwerpbesluit vanuit de Natuurbeschermingswet Vismigratierivier, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
02-07-2015 Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Verlaatsterweg 26, 9873 PA Gerkesklooster, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
29-01-2016 Kleine wijziging herbegrenzing EHS officiële publicatie bekendmaking
20-04-2016 Vismigratierivier vastgesteld inpassingsplan
21-11-2016 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen