Datum Naam Status Soort informatie
07-04-2021 Provincie Overijssel, Kennisgeving en consultatie nieuwe Omgevingsvisie en Onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
03-03-2021 Actualisatie Omgevingsverordening 2019/2020 vastgesteld provinciale verordening
03-03-2021 Actualisatie Omgevingsvisie 2019/2020 vastgesteld structuurvisie
03-03-2021 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
01-03-2021 Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek ontwerp inpassingsplan
22-01-2021 MER BEOORDELING BEDRIJVENPARK TWENTE NOORD VAK 2 officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Klipperweg 16 in Raalte officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Belvederelaan in Zwolle officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen ontwerp inpassingsplan
09-12-2020 De Wieden vastgesteld inpassingsplan
10-11-2020 Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Industriestraat 3 in Haaksbergen officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Afwijkingsbesluit Langezaal Haaksbergen vastgesteld omgevingsvergunning
28-10-2020 Provinciaal inpassingsplan 'Buurserzand-Horsterveen' vastgesteld inpassingsplan
28-10-2020 Vecht- en Beneden Reggegebied deelgebied Eerderhooilanden vastgesteld inpassingsplan
28-10-2020 Gerechtelijke uitspraak locatie Elhorst-Vloedbelt vastgesteld gerechtelijke uitspraak
15-10-2020 Beoordeling MER-plicht voor de locatie stroomgebieden Spoortippe en Punthorst officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Provinciaal Inpassingsplan Dinkeldal Zuid vastgesteld inpassingsplan
23-09-2020 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen interne maatregelen vastgesteld inpassingsplan
16-09-2020 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020. officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2019/2020 ontwerp provinciale verordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen