Datum Naam Status Soort informatie
01-09-2023 Provinciaal Inpassingsplan N2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld, herziening 1 vastgesteld inpassingsplan
06-06-2023 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
06-06-2023 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2023 ontwerp structuurvisie
06-06-2023 Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2021 ontwerp provinciale verordening
08-03-2023 Gerechtelijke uitspraak reactieve aanwijzing Rhijnbeek vastgesteld gerechtelijke uitspraak
01-02-2023 Gerechtelijke uitspraak Provinciaal inpassingsplan 'Buurserzand-Horsterveen' vastgesteld gerechtelijke uitspraak
01-02-2023 Provinciaal inpassingsplan 'Buurserzand-Horsterveen' vastgesteld inpassingsplan
25-01-2023 Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld inpassingsplan
25-01-2023 Provinciaal inpassingsplan Noordmanen vastgesteld inpassingsplan
13-12-2022 PIP Vloedbeltverbinding ontwerp inpassingsplan
07-12-2022 Bergvennen en Brecklenkampse Veld vastgesteld inpassingsplan
16-11-2022 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
16-11-2022 Actualisatie Omgevingsverordening 2022 vastgesteld provinciale verordening
16-11-2022 Actualisatie Omgevingsvisie 2022 vastgesteld structuurvisie
09-11-2022 Gerechtelijke uitspraak Engbertsdijksvenen interne maatregelen vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-10-2022 Lemselermaten ontwerp inpassingsplan
22-09-2022 Provinciaal Inpassingsplan N2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld, herziening 1 ontwerp inpassingsplan
08-07-2022 Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek ontwerp inpassingsplan
07-07-2022 Omgevingsvergunning Bakkersweg 5 te Den Ham vastgesteld omgevingsvergunning
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2022 ontwerp provinciale verordening
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2021 ontwerp provinciale verordening
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2022 ontwerp structuurvisie
11-01-2022 Provinciaal inpassingsplan Noordmanen ontwerp inpassingsplan
21-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
20-12-2021 Omgevingsvergunning zonnepark locatie Elhorst-Vloedbelt vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen