Datum Naam Status Soort informatie
08-07-2022 Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek ontwerp inpassingsplan
07-07-2022 Omgevingsvergunning Bakkersweg 5 te Den Ham vastgesteld omgevingsvergunning
21-06-2022 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2022 ontwerp provinciale verordening
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2021 ontwerp provinciale verordening
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2022 ontwerp structuurvisie
21-06-2022 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
21-06-2022 Omgevingsverordening Overijssel 2021 ontwerp provinciale verordening
11-01-2022 Provinciaal inpassingsplan Noordmanen ontwerp inpassingsplan
21-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
20-12-2021 Omgevingsvergunning zonnepark locatie Elhorst-Vloedbelt vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2021 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
15-12-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 vastgesteld provinciale verordening
15-12-2021 Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 vastgesteld structuurvisie
15-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 vastgesteld structuurvisie
15-12-2021 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
14-12-2021 Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek ontwerp inpassingsplan
31-08-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 ontwerp provinciale verordening
01-07-2021 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 Landgoederen Oldenzaal vastgesteld gerechtelijke uitspraak
30-06-2021 Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 N2000 gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld vastgesteld inpassingsplan
26-05-2021 Provincie Overijssel, Terinzagelegging, ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021 officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 ontwerp structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen