Datum Naam Status Soort informatie
11-01-2022 Provinciaal inpassingsplan Noordmanen ontwerp inpassingsplan
21-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
20-12-2021 Omgevingsvergunning zonnepark locatie Elhorst-Vloedbelt vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2021 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
15-12-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 vastgesteld provinciale verordening
15-12-2021 Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 vastgesteld structuurvisie
15-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 vastgesteld structuurvisie
15-12-2021 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
14-12-2021 Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek ontwerp inpassingsplan
31-08-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 ontwerp provinciale verordening
01-07-2021 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 Landgoederen Oldenzaal vastgesteld gerechtelijke uitspraak
30-06-2021 Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 N2000 gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld vastgesteld inpassingsplan
26-05-2021 Provincie Overijssel, Terinzagelegging, ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021 officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 ontwerp structuurvisie
18-05-2021 Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021 ontwerp provinciale verordening
07-04-2021 Provincie Overijssel, Kennisgeving en consultatie nieuwe Omgevingsvisie en Onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Vecht- en Beneden Reggegebied deelgebied Eerderhooilanden vastgesteld inpassingsplan
31-03-2021 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Actualisatie Omgevingsverordening 2019/2020 vastgesteld provinciale verordening
03-03-2021 Actualisatie Omgevingsvisie 2019/2020 vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen