Datum Naam Status Soort informatie
22-01-2021 MER BEOORDELING BEDRIJVENPARK TWENTE NOORD VAK 2 officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Klipperweg 16 in Raalte officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Belvederelaan in Zwolle officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen ontwerp inpassingsplan
09-12-2020 De Wieden vastgesteld inpassingsplan
10-11-2020 Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Industriestraat 3 in Haaksbergen officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Afwijkingsbesluit Langezaal Haaksbergen vastgesteld omgevingsvergunning
28-10-2020 Provinciaal inpassingsplan 'Buurserzand-Horsterveen' vastgesteld inpassingsplan
28-10-2020 Vecht- en Beneden Reggegebied deelgebied Eerderhooilanden vastgesteld inpassingsplan
28-10-2020 Gerechtelijke uitspraak locatie Elhorst-Vloedbelt vastgesteld gerechtelijke uitspraak
15-10-2020 Beoordeling MER-plicht voor de locatie stroomgebieden Spoortippe en Punthorst officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Provinciaal Inpassingsplan Dinkeldal Zuid vastgesteld inpassingsplan
23-09-2020 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen interne maatregelen vastgesteld inpassingsplan
16-09-2020 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020. officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2019/2020 ontwerp provinciale verordening
01-09-2020 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2019/2020 ontwerp structuurvisie
31-08-2020 Provincie Overijssel, terinzagelegging Kennisgeving voornemen en participatie project Veilige Vecht officiële publicatie bekendmaking
25-08-2020 Bergvennen en Brecklenkampse Veld voorontwerp inpassingsplan
05-08-2020 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Oldenzaalseweg 134-136 te Fleringen. officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Kennisgeving beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Haatlandhaven 4 Kampen officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Beoordeling MER aanmeldnotitie voor de locatie Frankrijkweg 18 in Hardenberg officiële publicatie bekendmaking
15-06-2020 Provincie Overijssel, Kennisgeving Beleidsaanpassing provinciaal omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie. officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Provincie Overijssel, Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Provincie Overijssel Dijkversterking Stenendijk Hasselt. officiële publicatie bekendmaking
18-05-2020 Vecht- en Beneden Reggegebied deelgebied Eerderhooilanden ontwerp inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen