Datum Naam Status Soort informatie
13-12-2022 PIP Vloedbeltverbinding ontwerp inpassingsplan
07-12-2022 Bergvennen en Brecklenkampse Veld vastgesteld inpassingsplan
16-11-2022 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
16-11-2022 Actualisatie Omgevingsverordening 2022 vastgesteld provinciale verordening
16-11-2022 Actualisatie Omgevingsvisie 2022 vastgesteld structuurvisie
09-11-2022 Gerechtelijke uitspraak Engbertsdijksvenen interne maatregelen vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-10-2022 Lemselermaten ontwerp inpassingsplan
22-09-2022 Provinciaal Inpassingsplan N2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld, herziening 1 ontwerp inpassingsplan
08-07-2022 Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek ontwerp inpassingsplan
07-07-2022 Omgevingsvergunning Bakkersweg 5 te Den Ham vastgesteld omgevingsvergunning
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2022 ontwerp provinciale verordening
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2021 ontwerp provinciale verordening
21-06-2022 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2022 ontwerp structuurvisie
11-01-2022 Provinciaal inpassingsplan Noordmanen ontwerp inpassingsplan
21-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
20-12-2021 Omgevingsvergunning zonnepark locatie Elhorst-Vloedbelt vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2021 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
15-12-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 vastgesteld provinciale verordening
15-12-2021 Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 vastgesteld structuurvisie
15-12-2021 Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 vastgesteld structuurvisie
15-12-2021 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
14-12-2021 Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek ontwerp inpassingsplan
31-08-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 ontwerp provinciale verordening
01-07-2021 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 Landgoederen Oldenzaal vastgesteld gerechtelijke uitspraak
Toon gearchiveerde onwikkelingen