Datum Naam Status Soort informatie
31-08-2021 Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening 2020/2021 ontwerp provinciale verordening
31-08-2021 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
01-07-2021 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 Landgoederen Oldenzaal vastgesteld gerechtelijke uitspraak
30-06-2021 Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal vastgesteld inpassingsplan
30-06-2021 N2000 gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld vastgesteld inpassingsplan
26-05-2021 Provincie Overijssel, Terinzagelegging, ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021 officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
18-05-2021 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 ontwerp structuurvisie
18-05-2021 Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021 ontwerp provinciale verordening
07-04-2021 Provincie Overijssel, Kennisgeving en consultatie nieuwe Omgevingsvisie en Onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Vecht- en Beneden Reggegebied deelgebied Eerderhooilanden vastgesteld inpassingsplan
31-03-2021 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020 gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
03-03-2021 Actualisatie Omgevingsverordening 2019/2020 vastgesteld provinciale verordening
03-03-2021 Actualisatie Omgevingsvisie 2019/2020 vastgesteld structuurvisie
03-03-2021 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
01-03-2021 Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek ontwerp inpassingsplan
22-01-2021 MER BEOORDELING BEDRIJVENPARK TWENTE NOORD VAK 2 officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Klipperweg 16 in Raalte officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Belvederelaan in Zwolle officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen ontwerp inpassingsplan
Verberg gearchiveerde onwikkelingen