Datum Naam Status Soort informatie
01-11-2023 Verordening inzake wijzigen begrenzing werkingsgebieden windenergie en het herstellen van een aantal omissies vastgesteld provinciale verordening
19-07-2023 Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse vastgesteld structuurvisie
26-04-2023 Verordening inzake wijzigen begrenzing werkingsgebieden windenergie ontwerp provinciale verordening
09-11-2022 Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied) vastgesteld structuurvisie
09-11-2022 Verordening grondgebonden zonne-energie landelijk gebied Flevoland vastgesteld provinciale verordening
25-05-2022 Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland vastgesteld provinciale verordening
20-04-2022 Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse ontwerp structuurvisie
13-10-2021 Programma Landschap van de Toekomst vastgesteld structuurvisie
13-10-2021 Programma Mobiliteit en Ruimte ontwerp structuurvisie
13-10-2021 Waterprogramma Flevoland vastgesteld structuurvisie
15-09-2021 Wijziging Omgevingsverordening Flevoland verbod bodemverstoring GWBG vastgesteld provinciale verordening
30-06-2021 Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 2021 vastgesteld inpassingsplan
15-06-2021 Provincie Flevoland - ontwerp vergunning duikerbrug en kennisgeving ontwerpvergunningen viaduct project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
23-02-2021 Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 2021 ontwerp inpassingsplan
17-02-2021 Provincie Flevoland - vergunningen en ontheffing - voor bomenkap project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Provincie Flevoland - ontwerp vergunningen en ontheffingen voor bomenkap - project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Provincie Flevoland & Overijssel - bekendmaking hoofdbesluiten project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Provincie Flevoland - kennisgeving ontwerp ontgrondingenvergunningen project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Provincie Flevoland - Start procedure inpassingsplan en MER Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Omgevingsverordening provincie Flevoland ontwerp provinciale verordening
15-04-2020 Provincie Flevoland - kennisgeving ontwerpbesluiten - project N307 Roggebot-Kampen, gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid - regio Dronten-Kampen officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Tweede Wijziging Omgevingsprogramma Luchtvaart ontwerp structuurvisie
17-09-2019 Wijziging omgevingsverordening Windplan Groen vastgesteld provinciale verordening
09-08-2019 Besluit tot het wijzigen van de benaming en hectometrering van diverse wegen in de provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen