Datum Naam Status Soort informatie
08-10-2018 Aanpassing plaatsingszones Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 voor windmolens windplan blauw, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-09-2018 Aanpassing plaatsingszones windmolens Windplan Blauw voor VFL 2012 vastgesteld provinciale verordening
08-10-2009 Advies Commissie 21 Ontwerpaanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad officiële publicatie bekendmaking
01-06-2016 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Bekendmaking besluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
06-07-2016 BEKENDMAKING DOOR GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ALMERE officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Bekendmaking ontheffing Stichting Faunabeheereenheid Flevoland Flora- en faunawet officiële publicatie bekendmaking
18-12-2018 Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 vastgesteld structuurvisie
09-08-2019 Besluit tot het wijzigen van de benaming en hectometrering van diverse wegen in de provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Besluiten Houtribdijk Trintelzand en 24x7, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
29-06-2016 derde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving vastgesteld provinciale verordening
22-11-2016 Eerste technische correctie Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld provinciale verordening
10-07-2019 Eerste wijziging programma geitenhouderijen vastgesteld structuurvisie
10-07-2019 Eerste wijziging verordening geitenhouderijen vastgesteld provinciale verordening
17-12-2014 Flevokust - Havenontwikkeling te Lelystad vastgesteld inpassingsplan
06-05-2009 Flora- en faunawet provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
06-05-2009 Flora- en faunawet provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
13-11-2009 Flora- en faunawet; aanwijzing ex artikel 67 officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Geconsolideerd Omgevingsprogramma Flevoland geconsolideerd structuurvisie
10-07-2019 Geconsolideerde Omgevingsverordening Flevoland geconsolideerd provinciale verordening
14-01-2015 Gewijzigd vastgestelde inpassingsplannen ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ (incl. planMER) en ‘Flevokust-Geluidzone te Lelystad’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-02-2015 Gewijzigd vastgestelde inpassingsplannen ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ en ‘Flevokust-Geluidzone te Lelystad’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Gewijzigde vaststelling provinciaal inpassingsplan “Verbindingsweg en Halve Aansluiting op de A6” officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Goedkeuringsbesluit dijkversterkingplan kadoelersluis officiële publicatie bekendmaking
12-02-2014 Herbegrenzing EHS ??????t Bun op Urk vastgesteld provinciale verordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen