Datum Naam Status Soort informatie
27-05-2020 Kennisgeving ontwerp projectplan Waterwet, ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluiten Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Inpassingsplan Vrijliggend fietspad N832 officiële publicatie bekendmaking
12-05-2020 Fietspad N832 ontwerp inpassingsplan
17-03-2020 Zuilichem, Uilkerweg naast nummer 11 (plangebied PIP) ontwerp inpassingsplan
04-03-2020 Overnachtingshaven Lobith vastgesteld gerechtelijke uitspraak
11-02-2020 Nieuwaal, Glastuinbouwbedrijf Rondweg ontwerp wijzigingsplan
10-02-2020 Ontwerp interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas ter inzage officiële publicatie bekendmaking
21-01-2020 Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas ontwerp structuurvisie
09-01-2020 Inspraak op ontwerp voorkeursalternatief Gebiedsontwikkeling Grebbedijk officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Kennisgeving wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Kennisgeving besluitvorming provinciaal Inpassingsplan Verlegging N825 officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Inpassingsplan Verlegging N825 vastgesteld inpassingsplan
04-12-2019 Definitieve besluiten Windpark Bommelerwaard-A2 (fase 2) officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Inpassingsplan Verlegging N825 ontwerp inpassingsplan
28-08-2019 Ontwerp-besluiten Windpark Bommelerwaard-A2 (fase 2) officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 0ntwerp Inpassingsplan Verlegging N825 officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Openbare Kennisgeving MER- procedure Veerhaven Ochten officiële publicatie bekendmaking
06-05-2019 Kennisgeving wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
12-03-2019 Railterminal Gelderland ontwerp inpassingsplan
12-03-2019 Rectificatie Kennisgeving Besluiten Windpark De Groene Delta officiële publicatie bekendmaking
28-02-2019 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
28-02-2019 Wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
26-02-2019 Kennisgeving besluiten Windpark De Groene Delta officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen