Datum Naam Status Soort informatie
15-11-2021 Ontwerp-actualisatieplan 9 Omgevingsverordening concept provinciale verordening
29-09-2021 Voorbereidingsbesluit voormalig Burgersterrein in Eerbeek vastgesteld voorbereidingsbesluit
29-09-2021 Voorbereidingsbesluit Mayr Melnhof Eerbeek vastgesteld voorbereidingsbesluit
21-09-2021 Wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg naast nr. 14 vastgesteld wijzigingsplan
13-07-2021 Zutphenseweg 23 Gorssel vastgesteld wijzigingsplan
07-07-2021 Railterminal Gelderland vastgesteld inpassingsplan
23-06-2021 Publicatie projectplan Waterwet, besluiten Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Publicatie projectplan Waterwet, besluiten Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 PIP N345 De Kar ontwerp inpassingsplan
22-06-2021 Wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg naast nr. 14 concept wijzigingsplan
09-06-2021 DPO leiding Bommelerwaard vastgesteld inpassingsplan
02-06-2021 Correctie kaart Regels Natuur behorende bij ontwerp-actualisatieplan 8 van de Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
14-05-2021 coördinatiebesluit gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten - toepassing ex artikel 3.33 Wro, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Ontwerp-actualisatieplan 8 Omgevingsverordening ontwerp provinciale verordening
09-04-2021 Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Publicatie ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering Rijnkade officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Publicatie ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering Rijnkade officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Omgevingsverordening Gelderland (maart 2021) geconsolideerd provinciale verordening
31-03-2021 Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
17-02-2021 Natuurontwikkeling Uiterwaarden Cortenoever officiële publicatie bekendmaking
12-02-2021 M.e.r.-beoordeling verlegging primaire waterkering Waalkwartier officiële publicatie bekendmaking
30-12-2020 Gecoördineerde projectprocedure PpWw Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Zuilichem, Uilkerweg naast nummer 11 (plangebied PIP) vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen