Datum Naam Status Soort informatie
30-12-2020 Gecoördineerde projectprocedure PpWw Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Zuilichem, Uilkerweg naast nummer 11 (plangebied PIP) vastgesteld inpassingsplan
25-11-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel-Waardenburg officiële publicatie bekendmaking
10-11-2020 DPO leiding Bommelerwaard ontwerp inpassingsplan
04-11-2020 Provinciale Staten van Gelderland stellen het inpassingsplan voor het vrijliggend fietspad langs de N832 vast officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Fietspad N832 vastgesteld inpassingsplan
30-09-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok officiële publicatie bekendmaking
25-09-2020 Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland ter visie officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Kennisgeving voorbereidingsbesluit (voormalig) Burgersterrein Eerbeek (LCE) officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Kennisgeving voorbereidingsbesluit Mayr-Melnhof Eerbeek officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Nieuwaal, Regelstation Middelkampseweg vastgesteld inpassingsplan
23-09-2020 Voorbereidingsbesluit Logistiek Centrum Eerbeek vastgesteld voorbereidingsbesluit
23-09-2020 Voorbereidingsbesluit Mayr Melnhof Eerbeek vastgesteld voorbereidingsbesluit
22-09-2020 Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening ontwerp provinciale verordening
15-09-2020 Zutphenseweg 49/49a te Eefde vastgesteld wijzigingsplan
08-09-2020 Bekendmaking ontwerpbesluiten voor het project 'Railterminal Gelderland' officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Railterminal Gelderland ontwerp inpassingsplan
22-07-2020 Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Voorkeursalternatief Gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas vastgesteld structuurvisie
30-06-2020 Zutphenseweg 49/49a te Eefde ontwerp wijzigingsplan
23-06-2020 Nieuwaal, Regelstation Middelkampseweg ontwerp inpassingsplan
16-06-2020 Nieuwaal, Glastuinbouwbedrijf Rondweg vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen