Datum Naam Status Soort informatie
30-08-2022 Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ontwerp inpassingsplan
05-07-2022 Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
14-06-2022 Windpark IJsselwind Zutphen ontwerp inpassingsplan
14-06-2022 Zonneveld - IJsseloord 2, Arnhem vastgesteld omgevingsvergunning
12-04-2022 Herziening inpassingsplan en reparatie inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard ontwerp inpassingsplan
01-02-2022 Omgevingsverordening Gelderland (februari 2022) geconsolideerd provinciale verordening
15-12-2021 PIP N345 De Kar vastgesteld inpassingsplan
15-12-2021 Actualisatieplan 8 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
24-11-2021 InSus Duiven vastgesteld omgevingsvergunning
15-11-2021 Ontwerp-actualisatieplan 9 Omgevingsverordening concept provinciale verordening
29-09-2021 Voorbereidingsbesluit voormalig Burgersterrein in Eerbeek vastgesteld voorbereidingsbesluit
29-09-2021 Voorbereidingsbesluit Mayr Melnhof Eerbeek vastgesteld voorbereidingsbesluit
21-09-2021 Wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg naast nr. 14 vastgesteld wijzigingsplan
13-07-2021 Zutphenseweg 23 Gorssel vastgesteld wijzigingsplan
07-07-2021 Railterminal Gelderland vastgesteld inpassingsplan
23-06-2021 Publicatie projectplan Waterwet, besluiten Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Publicatie projectplan Waterwet, besluiten Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 PIP N345 De Kar ontwerp inpassingsplan
22-06-2021 Wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg naast nr. 14 concept wijzigingsplan
09-06-2021 DPO leiding Bommelerwaard vastgesteld inpassingsplan
02-06-2021 Correctie kaart Regels Natuur behorende bij ontwerp-actualisatieplan 8 van de Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
14-05-2021 coördinatiebesluit gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten - toepassing ex artikel 3.33 Wro, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Ontwerp-actualisatieplan 8 Omgevingsverordening ontwerp provinciale verordening
09-04-2021 Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen