Datum Naam Status Soort informatie
22-04-2015 Besluiten project ontwikkeling locatie Waalwaard (tweede groep), Gelderland officiële publicatie bekendmaking
02-04-2015 Bekendmaking definitieve besluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Gemaal Laag Helbergen te Brummen’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
02-04-2015 Kennisgeving Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard officiële publicatie bekendmaking
01-04-2015 Kennisgeving Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
26-03-2015 Gedeputeerde Staten van Gelderland - aanvraag omgevingsvergunning –SUEZ Energie Nederland N.V. - Hollandiaweg 11 te Nijmegen - OLO 1706347 officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Ontwerpbesluit project ontwikkeling locatie Waalwaard (derde groep), Gelderland officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Bekendmaking besluiten project ontwikkeling locatie Waalwaard (eerste groep) officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Kennisgeving vastgesteld inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
04-03-2015 Omgevingsvergunning Derde Broekdijk 9 te Aalten, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
25-02-2015 Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld inpassingsplan
25-02-2015 N345 rondweg De Hoven/Zutphen vastgesteld inpassingsplan
25-02-2015 Wet milieubeheer M.e.r.-beoordelingsplicht officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Aanmeldingsnotitie m.e.r. – Oostzeestraat 3b in Zutphen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
05-02-2015 Bekendmaking Ontwerpbesluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Gemaal Laag Helbergen te Brummen’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West officiële publicatie bekendmaking
29-01-2015 STARTNOTITIE MER officiële publicatie bekendmaking
22-01-2015 Bekendmaking definitieve besluiten voor het project ‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Nijenbeek te Voorst’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
08-01-2015 Definitief Inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
17-12-2014 Rondweg Voorthuizen N303 vastgesteld inpassingsplan
12-11-2014 Kanaalzone Traverse Dieren vastgesteld inpassingsplan
12-11-2014 Windvisie Gelderland (1e actualisering Omgevingsvisie) vastgesteld structuurvisie
24-09-2014 Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel vastgesteld inpassingsplan
24-09-2014 Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel vastgesteld exploitatieplan
24-09-2014 Uitbreiding Bedrijventerrein Medel (fase 1) vastgesteld inpassingsplan
24-09-2014 Omgevingsverordening Gelderland (vastgesteld) vastgesteld provinciale verordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen