Datum Naam Status Soort informatie
03-10-2018 Kennisgeving “Vastgesteld inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, herziening H.C. de Jonghweg 23, Rossum” officiële publicatie bekendmaking
26-09-2018 Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, Herziening H.C. de Jonghweg 23, Rossum vastgesteld inpassingsplan
26-09-2018 PAS-maatregelen Binnenveld vastgesteld inpassingsplan
26-09-2018 PAS-maatregelen Korenburgerveen vastgesteld inpassingsplan
26-09-2018 PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid vastgesteld inpassingsplan
26-09-2018 PAS-maatregelen Stelkampsveld vastgesteld inpassingsplan
26-09-2018 PAS-maatregelen Willinks Weust vastgesteld inpassingsplan
18-09-2018 Wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg 4a vastgesteld wijzigingsplan
07-09-2018 Kennisgeving ontwerp-besluiten Windpark De Groene Delta officiële publicatie bekendmaking
04-09-2018 Windpark De Groene Delta ontwerp omgevingsvergunning
03-09-2018 Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening in Gelderland officiële publicatie bekendmaking
10-07-2018 Kennisgeving besluitvorming Windpark Bommelerwaard-A2 officiële publicatie bekendmaking
04-07-2018 Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld inpassingsplan
14-06-2018 Ruimtelijke onderbouwing Mainfreight Wildeman II vastgesteld omgevingsvergunning
13-06-2018 Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
13-06-2018 Kennisgeving tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland officiële publicatie bekendmaking
13-06-2018 Kennisgeving tervisielegging ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening officiële publicatie bekendmaking
03-05-2018 Start m.e.r.- procedure gebiedsontwikkeling Grebbedijk, Notitie Reikwijdte en Detailniveau officiële publicatie bekendmaking
03-05-2018 Bekendmaking Inpassingsplan Railterminal Gelderland (voornemen start procedure en uitkomst milieueffectbeoordeling) officiële publicatie bekendmaking
18-04-2018 Kennisgeving terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening in Gelderland officiële publicatie bekendmaking
04-04-2018 Windpark Bijvanck vastgesteld gerechtelijke uitspraak
04-04-2018 Wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard officiële publicatie bekendmaking
03-04-2018 Ontwerp-inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 officiële publicatie bekendmaking
27-03-2018 Wijzigingsplan infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld wijzigingsplan
21-03-2018 Kennisgeving Ontwerp-inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, herziening H.C. de Jonghweg 23, Rossum en Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen