Datum Naam Status Soort informatie
20-02-2018 Dijkversterking Wolferen - Sprok, Notitie en Reikwijdte en Detailniveau officiële publicatie bekendmaking
13-02-2018 Dekker V.O.F., Loonbedrijf te Putten officiële publicatie bekendmaking
06-02-2018 Kennisgeving ontwerp-inpassingsplan N315 'Kom Neede - aansluiting grens Tracébesluit N18 officiële publicatie bekendmaking
05-02-2018 Ontwerp-besluiten Windpark Bommelerwaard-A2 officiële publicatie bekendmaking
30-01-2018 N315 Kom Neede - Aansluiting grens trac??besluit N18 ontwerp inpassingsplan
19-01-2018 Terinzagelegging inpassingsplan PAS-maatregelen Binnenveld officiële publicatie bekendmaking
19-01-2018 Terinzagelegging inpassingsplan PAS-maatregelen Lingegebied en Diefdijk-Zuid officiële publicatie bekendmaking
19-01-2018 Terinzagelegging inpassingsplan PAS-maatregelen Stelkampsveld officiële publicatie bekendmaking
19-01-2018 Terinzagelegging inpassingsplan PAS-maatregelen Willinks Weust officiële publicatie bekendmaking
16-01-2018 PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid ontwerp inpassingsplan
11-01-2018 Rectificatie kennisgeving Ontwerp-wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard officiële publicatie bekendmaking
09-01-2018 Wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2a vastgesteld wijzigingsplan
27-12-2017 Kennisgeving Wijziging Omgevingsvisie Gelderland officiële publicatie bekendmaking
27-12-2017 Kennisgeving Wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
22-12-2017 Kennisgeving wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
21-12-2017 Ontwerp-wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard officiële publicatie bekendmaking
21-12-2017 Provincie Gelderland-Mer-beoordelingsbesluit Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath officiële publicatie bekendmaking
13-12-2017 Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2017) vastgesteld provinciale verordening
13-12-2017 Actualisatieplan 5 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
13-12-2017 Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2017) vastgesteld structuurvisie
13-12-2017 Actualisatieplan 6 Omgevingsvisie vastgesteld structuurvisie
12-10-2017 Provincie Gelderland, kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, Wencopperweg 33, Barneveld officiële publicatie bekendmaking
05-10-2017 Bekendmaking Vaststelling provinciaal inpassingsplan 'Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat' officiële publicatie bekendmaking
05-10-2017 Kennisgeving gewijzigd vastgesteld inpassingsplan “Reparatie Tuinbouw Bommelerwaard” officiële publicatie bekendmaking
27-09-2017 Aansluiting De Teuge en herbestemming bij de Baankstraat vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen