Datum Naam Status Soort informatie
03-02-2016 Provincie Gelderland - verleendeOmgevingsvergunning –Aviko B.V., Dr. A. Ariensstraat 28 te Steenderen OLO1720395 officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Kennisgeving Provincie Gelderland officiële publicatie bekendmaking
28-01-2016 Aviko B.V., Dr. A. Ariensstraat 28 te Steenderen vastgesteld omgevingsvergunning
27-01-2016 Uitbreiding Bedrijventerrein Medel (fase 1) vastgesteld inpassingsplan
13-11-2015 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
11-11-2015 Actualisatieplan2 Omgevingsvisie (december 2014) vastgesteld structuurvisie
10-11-2015 Kennisgeving Ontwerp inpassingsplan N317 rotonde Bontebrug officiële publicatie bekendmaking
28-10-2015 Uitbreiding Bedrijventerrein Medel (fase 1) vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-10-2015 Bekendmakingontwerpbesluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsingen Breukink’ officiële publicatie bekendmaking
15-10-2015 Kennisgeving Ontwerp inpassingsplan N315 Reconstructie Haaksbergseweg Neede officiële publicatie bekendmaking
09-09-2015 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
21-08-2015 Provincie Gelderland – Omgevingsvergunning – Aviko BV in Steenderen officiële publicatie bekendmaking
19-08-2015 Provincie Gelderland - Wet milieubeheer - Besluit MER-beoordelingsplicht - OLO1643573 - Hogelandseweg 9 te Nijmegen - Weijers Riooltechniek officiële publicatie bekendmaking
14-08-2015 Bedrijventerrein De Grift Noord vastgesteld reactieve aanwijzing
11-08-2015 Actualisatieplan2 Omgevingsverordening (december 2014) concept provinciale verordening
15-07-2015 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
08-07-2015 Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) vastgesteld provinciale verordening
08-07-2015 Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2014) vastgesteld structuurvisie
08-07-2015 WaalWeelde West vastgesteld structuurvisie
07-07-2015 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
01-07-2015 Terinzagelegging ontwerpbesluit project ontwikkeling locatie Waalwaard, vierde cluster, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
18-06-2015 Definitieve besluiten intensieve veehouderij Beemte-Vaassen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Provincie Gelderland – Omgevingsvergunning - OLO1706347 –Hollandiaweg 11 te Nijmegen - GDF Suez Energie Nederland N.V. officiële publicatie bekendmaking
03-06-2015 Intensieve veehouderij Beemte - Vaassen vastgesteld inpassingsplan
20-05-2015 Ontwerpwijzigingsbesluit en intrekking besluit voor het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk – aanleg van drie uitzichtpunten’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen