Datum Naam Status Soort informatie
07-07-2015 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
01-07-2015 Terinzagelegging ontwerpbesluit project ontwikkeling locatie Waalwaard, vierde cluster, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
23-06-2015 Overnachtingshaven Lobith voorontwerp inpassingsplan
18-06-2015 Definitieve besluiten intensieve veehouderij Beemte-Vaassen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Provincie Gelderland – Omgevingsvergunning - OLO1706347 –Hollandiaweg 11 te Nijmegen - GDF Suez Energie Nederland N.V. officiële publicatie bekendmaking
03-06-2015 Intensieve veehouderij Beemte - Vaassen vastgesteld inpassingsplan
20-05-2015 Ontwerpwijzigingsbesluit en intrekking besluit voor het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk – aanleg van drie uitzichtpunten’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
22-04-2015 Besluiten project ontwikkeling locatie Waalwaard (tweede groep), Gelderland officiële publicatie bekendmaking
02-04-2015 Bekendmaking definitieve besluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Gemaal Laag Helbergen te Brummen’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
02-04-2015 Kennisgeving Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard officiële publicatie bekendmaking
01-04-2015 Kennisgeving Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
26-03-2015 Gedeputeerde Staten van Gelderland - aanvraag omgevingsvergunning –SUEZ Energie Nederland N.V. - Hollandiaweg 11 te Nijmegen - OLO 1706347 officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Ontwerpbesluit project ontwikkeling locatie Waalwaard (derde groep), Gelderland officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Bekendmaking besluiten project ontwikkeling locatie Waalwaard (eerste groep) officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Kennisgeving vastgesteld inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
04-03-2015 Omgevingsvergunning Derde Broekdijk 9 te Aalten, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
25-02-2015 Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld inpassingsplan
25-02-2015 N345 rondweg De Hoven/Zutphen vastgesteld inpassingsplan
25-02-2015 Omgevingsvisie Gelderland (maart 2015 geconsolideerd structuurvisie
25-02-2015 Wet milieubeheer M.e.r.-beoordelingsplicht officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Aanmeldingsnotitie m.e.r. – Oostzeestraat 3b in Zutphen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
05-02-2015 Bekendmaking Ontwerpbesluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Gemaal Laag Helbergen te Brummen’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West officiële publicatie bekendmaking
29-01-2015 STARTNOTITIE MER officiële publicatie bekendmaking
22-01-2015 Bekendmaking definitieve besluiten voor het project ‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Nijenbeek te Voorst’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen