Datum Naam Status Soort informatie
15-04-2009 Begrenzingenplan voor de Landinrichting Land van Maas en Waal officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Gelderland officiële publicatie bekendmaking
24-06-2009 M.e.r.-beoordelingsplicht Nijkerk Dairy B.V. officiële publicatie bekendmaking
30-06-2009 Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan IJsseldijk Dijkring 49 (IJsselland), te Doesburg, Olburgen en Zutphen officiële publicatie bekendmaking
30-06-2009 Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan Twentekanaal Dijkring 51 (Gorssel) te Eefde officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Terinzagelegging ontwerp Ruimtelijke Verordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Rondweg N348 Zutphen-Eefde: Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
15-03-2010 Inpassingplan OV-Transferium Heerde onherroepelijk inpassingsplan
02-06-2010 Inpassingsplan Rondweg N348 Zutphen - Eefde vastgesteld inpassingsplan
09-06-2010 Vastgesteld inpassingsplan Rondweg N348 Zutphen-Eefde officiële publicatie bekendmaking
16-06-2010 Startnotitie dijkversterking Lekdijk Fort Everdingen - Ravenswaaij en Neder-Rijndijk Rijswijk - Opheusden officiële publicatie bekendmaking
07-07-2010 Projectbesluiten Leeweg 14 en Indoorspeeltuin v. Berckelweg 32 officiële publicatie bekendmaking
22-07-2010 Bekendmaking Gelders Milieu Plan 4 2010–2012 officiële publicatie bekendmaking
20-10-2010 Busbaan Wageningen Campus vastgesteld inpassingsplan
03-11-2010 Ontwerp-Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus officiële publicatie bekendmaking
12-01-2011 Dijkverbetering Westervoortsedijk te Arnhem officiële publicatie bekendmaking
21-01-2011 Ruimtelijke Verordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
30-06-2011 Ontwerp Ruimtelijke Verordening Gelderland, herziening glastuinbouw officiële publicatie bekendmaking
31-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan buitengebied Munnikenland en ontwerpbesluiten officiële publicatie bekendmaking
29-09-2011 Voorbereidingsbesluit Bommelerwaard officiële publicatie bekendmaking
20-10-2011 Ontwerp-Inpassingsplan Millingerwaard, (Verplaatsing de Beijer) officiële publicatie bekendmaking
20-10-2011 Ontwerp-Inpassingsplan Millingerwaard (Verplaatsing de Beijer) officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan dijkverbetering Arnhem–Malburgen te Arnhem officiële publicatie bekendmaking
19-01-2012 Tervisielegging ontwerp-Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project ‘Regelwerk Pannerden’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen