Datum Naam Status Soort informatie
12-06-2019 0ntwerp Inpassingsplan Verlegging N825 officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Aanmeldingsnotitie m.e.r. – Oostzeestraat 3b in Zutphen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
06-04-2016 Aanpassing kruispunt Haaksbergseweg - Rondweg N315 Neede vastgesteld inpassingsplan
27-09-2017 Aansluiting De Teuge en herbestemming bij de Baankstraat vastgesteld inpassingsplan
13-12-2017 Actualisatieplan 5 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
19-12-2018 Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
13-12-2017 Actualisatieplan 6 Omgevingsvisie vastgesteld structuurvisie
31-03-2021 Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
08-07-2015 Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) vastgesteld provinciale verordening
01-03-2017 Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) vastgesteld provinciale verordening
01-03-2017 Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) deel A vastgesteld provinciale verordening
13-12-2017 Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2017) vastgesteld provinciale verordening
28-06-2017 Actualisatieplan Omgevingsverordening (juni 2017) vastgesteld provinciale verordening
08-07-2015 Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2014) vastgesteld structuurvisie
01-03-2017 Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2016) vastgesteld structuurvisie
01-03-2017 Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2016) deel A vastgesteld structuurvisie
13-12-2017 Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2017) vastgesteld structuurvisie
28-06-2017 Actualisatieplan Omgevingsvisie (juni 2017) vastgesteld structuurvisie
11-08-2015 Actualisatieplan2 Omgevingsverordening (december 2014) concept provinciale verordening
11-11-2015 Actualisatieplan2 Omgevingsvisie (december 2014) vastgesteld structuurvisie
28-06-2017 Arnhemseweg en Hengelder (gemeente Zevenaar) vastgesteld inpassingsplan
30-01-2019 Ashorstersloot vastgesteld inpassingsplan
08-05-2013 Aurubis Netherlands B.V. te Zutphen Voornemen vergunningverlening Wabo/Waterwet, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
28-01-2016 Aviko B.V., Dr. A. Ariensstraat 28 te Steenderen vastgesteld omgevingsvergunning
21-03-2012 Baggerdepot De Ingensche Waarden te Ingen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen