Datum Naam Status Soort informatie
18-12-2020 Vaststelling inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld inpassingsplan
21-09-2020 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
21-09-2020 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 VERKEERSBESLUIT 697-2020 officiële publicatie bekendmaking
08-09-2020 Omgevingsvisie provincie Utrecht ontwerp structuurvisie
04-09-2020 Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht ontwerp provinciale verordening
01-09-2020 VERKEERSBESLUIT 699-2020 officiële publicatie bekendmaking
28-07-2020 VERKEERSBESLUIT 698-2020 officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 VERKEERSBESLUIT 696-2020 officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Bekendmaking ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
28-05-2020 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen ontwerp inpassingsplan
24-03-2020 Lopikerweg Oost 66/67 en Lopikerweg Oost 89a/89b vastgesteld reactieve aanwijzing
04-02-2020 BESLUIT VASTSTELLING BEBOUWDE KOMGRENS WEGENWET officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 VERKEERSBESLUIT 693-2019 officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 691-2019. officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 692-2019 officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Vooraankondiging opstellen provinciaal Inpassingsplan "Spooronderdoorgang Maarsbergen", gemeente Utrechtse Heuvelrug officiële publicatie bekendmaking
22-11-2019 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen voorontwerp inpassingsplan
15-11-2019 Beelen Midden Nederland B.V. gewijzigde vergunning 15 november 2019 vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 688 - 2019. officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 689-2019 officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 690-2019 officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Bekendmaking inspraak ontwerp-projectplan Waterwet en ontwerp-omgevingsvergunning voor het dijkversterkingsproject Vianen - Hazelaarplein officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen