Datum Naam Status Soort informatie
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 691-2019. officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 692-2019 officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Vooraankondiging opstellen provinciaal Inpassingsplan "Spooronderdoorgang Maarsbergen", gemeente Utrechtse Heuvelrug officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Beelen Midden Nederland B.V. gewijzigde vergunning 15 november 2019 vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 688 - 2019. officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 689-2019 officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 690-2019 officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Bekendmaking inspraak ontwerp-projectplan Waterwet en ontwerp-omgevingsvergunning voor het dijkversterkingsproject Vianen - Hazelaarplein officiële publicatie bekendmaking
27-08-2019 omgevingsvergunning Zevenhuizerstraat tegenover 257 vastgesteld reactieve aanwijzing
26-03-2019 bestemmingsplan Buitengebied-West DRV vastgesteld reactieve aanwijzing
12-03-2019 Bekendmaking Provincie Utrecht officiële publicatie bekendmaking
05-03-2019 Proactieve aanwijzing Bestemmingsplan Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop gemeente Oudewater vastgesteld aanwijzingsbesluit
05-02-2019 Rectificatie bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 december 2018 officiële publicatie bekendmaking
05-02-2019 Rectificatie bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 december 2018 officiële publicatie bekendmaking
21-01-2019 Bekendmaking vastgesteld Inpassingsplan Kantoren officiële publicatie bekendmaking
20-12-2018 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, geconsolideerd (incl. herijking 2016 en 2e parti??le herziening 2018) geconsolideerd structuurvisie
18-12-2018 Bekendmaking ontwerpbesluit proactieve aanwijzing en voorbereidingsbesluit gemeente Oudewater, Utrecht officiële publicatie bekendmaking
18-12-2018 Bekendmaking ontwerpbesluit proactieve aanwijzing en voorbereidingsbesluit gemeente Oudewater, Utrecht officiële publicatie bekendmaking
11-12-2018 voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop gemeente Oudewater vastgesteld voorbereidingsbesluit
10-12-2018 Inpassingsplan Kantoren vastgesteld inpassingsplan
10-12-2018 2de parti??le herziening van de provinciale ruimtelijke verordening (herijking 2016) vastgesteld provinciale verordening
10-12-2018 Provinciale Ruimtelijke Verordening, geconsolideerd (incl. herijking 2016, correctie 2017 en 2e parti??le herziening 2018) geconsolideerd provinciale verordening
10-12-2018 2de parti??le herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (herijking 2016) vastgesteld structuurvisie
29-11-2018 Bekendmaking vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan 'N411 Bunnik', gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
28-09-2018 Van der Velden Rioleringsbeheer Schalkwijk vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen