Datum Naam Status Soort informatie
20-11-2023 Provinciaal Inpassingsplan ‘uitbreiding transformatorstation Breukelen – Kortrijk 380kV ontwerp inpassingsplan
09-02-2022 Bodem- en Waterprogramma vastgesteld structuurvisie
31-05-2021 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 VERKEERSBESLUIT 700-2021 officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021 tot vaststelling van de Omgevingsvisie provincie Utrecht officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021 tot vaststelling van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021, nr. 821F0243, tot het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de Interim Omgevingsverordening aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (Delegatiebesluit Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht) officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld provinciale verordening
10-03-2021 Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld structuurvisie
18-12-2020 Vaststelling inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld inpassingsplan
21-09-2020 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
21-09-2020 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 VERKEERSBESLUIT 697-2020 officiële publicatie bekendmaking
08-09-2020 Omgevingsvisie provincie Utrecht ontwerp structuurvisie
04-09-2020 Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht ontwerp provinciale verordening
01-09-2020 VERKEERSBESLUIT 699-2020 officiële publicatie bekendmaking
28-07-2020 VERKEERSBESLUIT 698-2020 officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 VERKEERSBESLUIT 696-2020 officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Bekendmaking ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Lopikerweg Oost 66/67 en Lopikerweg Oost 89a/89b vastgesteld reactieve aanwijzing
04-02-2020 BESLUIT VASTSTELLING BEBOUWDE KOMGRENS WEGENWET officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 VERKEERSBESLUIT 693-2019 officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 691-2019. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen