Datum Naam Status Soort informatie
20-12-2018 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, geconsolideerd (incl. herijking 2016 en 2e parti??le herziening 2018) geconsolideerd structuurvisie
10-12-2018 Provinciale Ruimtelijke Verordening, geconsolideerd (incl. herijking 2016, correctie 2017 en 2e parti??le herziening 2018) geconsolideerd provinciale verordening
31-05-2021 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 VERKEERSBESLUIT 700-2021 officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021 tot vaststelling van de Omgevingsvisie provincie Utrecht officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021 tot vaststelling van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021, nr. 821F0243, tot het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de Interim Omgevingsverordening aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (Delegatiebesluit Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht) officiële publicatie bekendmaking
18-12-2020 Vaststelling inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
21-09-2020 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
21-09-2020 Bekendmaking Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 VERKEERSBESLUIT 697-2020 officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 VERKEERSBESLUIT 699-2020 officiële publicatie bekendmaking
28-07-2020 VERKEERSBESLUIT 698-2020 officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 VERKEERSBESLUIT 696-2020 officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Bekendmaking ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
04-02-2020 BESLUIT VASTSTELLING BEBOUWDE KOMGRENS WEGENWET officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 VERKEERSBESLUIT 693-2019 officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 691-2019. officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 VERKEERSBESLUIT 692-2019 officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Vooraankondiging opstellen provinciaal Inpassingsplan "Spooronderdoorgang Maarsbergen", gemeente Utrechtse Heuvelrug officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 688 - 2019. officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 689-2019 officiële publicatie bekendmaking
14-10-2019 VERKEERSBESLUIT 690-2019 officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Bekendmaking inspraak ontwerp-projectplan Waterwet en ontwerp-omgevingsvergunning voor het dijkversterkingsproject Vianen - Hazelaarplein officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen