Datum Naam Status Soort informatie
10-07-2023 Omgevingsverordening NH2020 (geconsolideerd) geconsolideerd provinciale verordening
10-07-2023 Vaststelling wijzigingsbesluit werkingsgebieden OV NH2020 & OV NH2022 ronde 2023-I vastgesteld provinciale verordening
21-02-2023 Wijziging werkingsgebieden OV NH2020 & OV NH2022 ronde 2023-I (ontwerp) ontwerp provinciale verordening
24-01-2023 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 4 vastgesteld wijzigingsplan
01-01-2023 Omgevingsverordening NH2020 (geconsolideerd) geconsolideerd provinciale verordening
19-12-2022 Wijzigingsbesluit tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld provinciale verordening
13-12-2022 Vaststelling wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2022-II vastgesteld provinciale verordening
01-11-2022 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 4 ontwerp wijzigingsplan
22-08-2022 Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp) ontwerp provinciale verordening
22-08-2022 Ontwerpbesluit – wijziging werkingsgebieden OV NH (ronde 2022-II) ontwerp provinciale verordening
04-07-2022 netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek vastgesteld inpassingsplan
21-06-2022 Omgevingsverordening NH2020 (geconsolideerd) geconsolideerd provinciale verordening
21-06-2022 Vastgesteld wijzigingsbesluit wijziging werkingsgebieden OV NH ronde 1 2022 vastgesteld provinciale verordening
15-06-2022 1e partiële herziening OVNH2020 vastgesteld provinciale verordening
15-06-2022 Omgevingsverordening NH2020 (geconsolideerd) geconsolideerd provinciale verordening
17-05-2022 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 3 vastgesteld wijzigingsplan
19-04-2022 Omgevingsvergunning ter uitvoering van het projectplan Waterwet “Bedijkte Waal” vastgesteld omgevingsvergunning
07-03-2022 Partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 vastgesteld inpassingsplan
07-03-2022 Ontwerp wijzigingsbesluit – wijziging werkingsgebieden OV NH (ronde 1 2022) ontwerp provinciale verordening
16-02-2022 Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan Weel - Middenmeer ontwerp wijzigingsplan
08-02-2022 netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek ontwerp inpassingsplan
01-02-2022 Wijzigingsbesluit - wijziging werkingsgebieden (ronde 2021) vastgesteld provinciale verordening
27-10-2021 Reactieve aanwijzing BP Purmerend - Hotel Kom A7 vastgesteld reactieve aanwijzing
07-10-2021 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, RWZI Amsterdam West, Australiëhavenweg 15, Amsterdam (het realiseren van 4 windturbines) vastgesteld omgevingsvergunning
30-09-2021 Ontwerp-projectplan Waterwet “Bedijkte Waal” en bijbehorende ontwerp-uitvoeringsbesluiten ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen