Datum Naam Status Soort informatie
06-04-2021 Wijzigingsbesluit - herbegrenzing BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) en NNN (Natuurnetwerk Nederland) vastgesteld provinciale verordening
31-03-2021 Academisch Medisch Centrum - het realiseren van een brug als oeververbinding tussen het voorterrein van het AMC en het OV-plein Holendrecht ontwerp omgevingsvergunning
31-03-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking loswal Sluis Zuid (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 59) officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking, AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam, realiseren brug tussen AUMC en OV-plein Holendrecht officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 Wabo en Waterwet, beschikkingen, Eurotank, Jan van Riebeeckhavenweg 9 te Amsterdam, landfarm en Watervergunning officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q2 2021 (cluster 64) officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, RWZI Amsterdam West, Australiëhavenweg 15, Amsterdam (het realiseren van 4 windturbines) ontwerp omgevingsvergunning
24-02-2021 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, RWZI Amsterdam West, Australiëhavenweg 15, Amsterdam, het realiseren van 4 windturbines officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking realiseren zonnepanelenpark (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 60) officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q1 2021 (cluster 63) officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking loswal Sluis Zuid (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 59) officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q2 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 64) officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking verlengen instandhoudingstermijn fuikwand noord (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 62) officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking realiseren zonnepanelenpark (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 60) officiële publicatie bekendmaking
03-12-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q1 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 63) officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Wabo en Waterwet, beschikkingen, Argent Energy Netherlands B.V., Hornweg 61, Amsterdam, revisievergunning gecoördineerd Waterwet officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Provincie Noord-Holland - ontwerpprojectplannen terinzage - versterking van diverse sluizen officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking verlengen instandhoudingstermijn fuikwand noord (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 62) officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking uitkijkpunt Voorhavendam (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 56) officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen afgegeven, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V., Overdiemerweg 35, Diemen, het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem) officiële publicatie bekendmaking
06-10-2020 Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. - elektrisch boilersysteem vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2020 Provincie Noord-Holland - kennisgeving ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-Watergebiedsplan Schil Naardermeer officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Schil Naardermeer ontwerp inpassingsplan
24-09-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q4 (cluster 61) officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Provincie Noord-Holland - vaststelling en terinzagelegging Natura 2000 beheerplan Naardermeer officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen