Datum Naam Status Soort informatie
14-01-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking verlengen instandhoudingstermijn fuikwand noord (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 62) officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking realiseren zonnepanelenpark (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 60) officiële publicatie bekendmaking
03-12-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q1 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 63) officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Wabo en Waterwet, beschikkingen, Argent Energy Netherlands B.V., Hornweg 61, Amsterdam, revisievergunning gecoördineerd Waterwet officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Provincie Noord-Holland - ontwerpprojectplannen terinzage - versterking van diverse sluizen officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking verlengen instandhoudingstermijn fuikwand noord (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 62) officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking uitkijkpunt Voorhavendam (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 56) officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen afgegeven, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V., Overdiemerweg 35, Diemen, het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem) officiële publicatie bekendmaking
06-10-2020 Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. - elektrisch boilersysteem vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2020 Provincie Noord-Holland - kennisgeving ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-Watergebiedsplan Schil Naardermeer officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Schil Naardermeer ontwerp inpassingsplan
24-09-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q4 (cluster 61) officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Provincie Noord-Holland - vaststelling en terinzagelegging Natura 2000 beheerplan Naardermeer officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking uitkijkpunt Voorhavendam (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 56) officiële publicatie bekendmaking
04-09-2020 Provincie Noord-Holland - kennisgeving ontwerp provinciaal inpassingsplan Cruquiusbrug (N201) officiële publicatie bekendmaking
04-09-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking loswal Zuidersluiseiland (cluster 57) officiële publicatie bekendmaking
26-08-2020 Wabo en Waterwet, beschikkingen, Tata Steel IJmuiden B.V., Wandeloven 25 en Watervergunning RWS Warmbandwalserij officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht, Varo Energy Tankstorage B.V., Petroleumhavenweg 48, Amsterdam, beoordeling m.e.r.-plicht uitbreiden tankopslag officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Wabo en Waterwet, ontwerpbeschikkingen, Argent Energy Netherlands B.V., Hornweg 61, Amsterdam, revisievergunning gecoördineerd met Waterwet officiële publicatie bekendmaking
04-08-2020 Provinciaal Inpassingsplan Cruquiusbrug ontwerp inpassingsplan
29-07-2020 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V., Overdiemerweg 35, Diemen, het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem) officiële publicatie bekendmaking
23-07-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q4 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 61) officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. - elektrisch boilersysteem ontwerp omgevingsvergunning
10-07-2020 Provincie Noord-Holland - vaststellen van het Voorbereidingsbesluit netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen