Datum Naam Status Soort informatie
14-02-2020 Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 ontwerp provinciale verordening
09-01-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q2 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 54) officiële publicatie bekendmaking
02-01-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q1 (cluster 53) officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q1 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 53) officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Provincie Noord-Holland - Wet natuurbescherming, uitgebreide procedure, beschikking wijziging looptijd vergunning (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 52) officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Provincie Noord-Holland - Waterwet, uitgebreide procedure, beschikking verlenging watervergunning onttrekken grondwater bouwkuipen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 51) officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q4 (cluster 50) officiële publicatie bekendmaking
12-09-2019 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking bruggen over deurkassen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 44) officiële publicatie bekendmaking
03-09-2019 Provinciale Ruimtelijke Verordening (geconsolideerde versie) geconsolideerd provinciale verordening
02-09-2019 BESLUIT van 3 september 2019 (nr 1268469/1268616) tot wijziging van kaart 4 (ecologie) vastgesteld provinciale verordening
29-08-2019 Provincie Noord-Holland - Waterwet, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking verlenging watervergunning onttrekken grondwater bouwkuipen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 51) officiële publicatie bekendmaking
14-08-2019 Kennisgeving, Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen, wijziging omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg, provincie Noord-Holland officiële publicatie bekendmaking
14-08-2019 Provincie Noord-Holland - Ontwerpbeschikkingen Wabo en Waterwet, uitgebreide procedure, Greenergy Biofuels Amsterdam BV, Heining 110, 1047 AC Amsterdam, het voornemen tot het verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (revisievergunning) en het brengen van stoffen in zijkanaal F., zaak 8540547, OLO-3861931. officiële publicatie bekendmaking
02-08-2019 Bouwen biomassaketel NUON Overdiemerweg 35 vastgesteld omgevingsvergunning
01-08-2019 Besluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor windturbinepark Nieuwe Hemweg te Amsterdam vastgesteld omgevingsvergunning
24-07-2019 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Argent Energy Netherlands Holding B.V., Hornweg 61, 1044 AN Amsterdam, verleggen kadelijn aan de noordzijde met 3 meter en verwijderen aanduiding “veiligheidszone-leiding-1” voor een gasleiding (onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening), zaak 91040, OLO-1937443. officiële publicatie bekendmaking
11-07-2019 Omgevingsvergunning Westhaven - Verleggen kadelijn en opheffen veiligheidszone-leiding vastgesteld omgevingsvergunning
04-07-2019 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking bruggen over deurkassen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 44) officiële publicatie bekendmaking
06-06-2019 Ontwerpbesluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor Windpark Nieuwe Hemweg ontwerp omgevingsvergunning
05-06-2019 Wabo, ontwerp-beschikking (ontwerp wijziging omgevingsvergunning windturbinepark), provincie Noord-Holland officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Wijziging van de begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebied op grond van artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld provinciale verordening
27-05-2019 Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in verband met een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen vastgesteld provinciale verordening
07-05-2019 Wijziging van de begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebied op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld provinciale verordening
24-04-2019 Kennisgeving ter inzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Marken’, het Milieueffectrapport (MER) en bijbehorende ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming officiële publicatie bekendmaking
13-03-2019 Het plaatsen van zonnepanelen op twee velden op Nuon locatie Diemen vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen