Datum Naam Status Soort informatie
13-07-2021 Reactieve aanwijzing BP Uitbreiding Agriport A7 vastgesteld reactieve aanwijzing
01-07-2021 Voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek vastgesteld voorbereidingsbesluit
22-06-2021 Provincie Noord-Holland - terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan - 2 tracé 150kV kabel Oterleek – De Weel, PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland officiële publicatie bekendmaking
27-05-2021 AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam, realiseren brug AUMC en OV-plein Holendrecht officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Academisch Medisch Centrum - het realiseren van een brug als oeververbinding tussen het voorterrein van het AMC en het OV-plein Holendrecht vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2021 Provincie Noord-Holland - terinzagelegging vastgesteld Provinciaal inpassingsplan - (PIP) Cruquiusbrug (N201) Heemstede officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 2 ontwerp wijzigingsplan
12-04-2021 Provinciaal Inpassingsplan Cruquiusbrug vastgesteld inpassingsplan
06-04-2021 Wijzigingsbesluit - herbegrenzing BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) en NNN (Natuurnetwerk Nederland) vastgesteld provinciale verordening
31-03-2021 Academisch Medisch Centrum - het realiseren van een brug als oeververbinding tussen het voorterrein van het AMC en het OV-plein Holendrecht ontwerp omgevingsvergunning
31-03-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking loswal Sluis Zuid (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 59) officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking, AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam, realiseren brug tussen AUMC en OV-plein Holendrecht officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 Wabo en Waterwet, beschikkingen, Eurotank, Jan van Riebeeckhavenweg 9 te Amsterdam, landfarm en Watervergunning officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q2 2021 (cluster 64) officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, RWZI Amsterdam West, Australiëhavenweg 15, Amsterdam (het realiseren van 4 windturbines) ontwerp omgevingsvergunning
24-02-2021 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, RWZI Amsterdam West, Australiëhavenweg 15, Amsterdam, het realiseren van 4 windturbines officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking realiseren zonnepanelenpark (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 60) officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q1 2021 (cluster 63) officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking loswal Sluis Zuid (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 59) officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q2 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 64) officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking verlengen instandhoudingstermijn fuikwand noord (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 62) officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking realiseren zonnepanelenpark (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 60) officiële publicatie bekendmaking
03-12-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q1 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 63) officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Wabo en Waterwet, beschikkingen, Argent Energy Netherlands B.V., Hornweg 61, Amsterdam, revisievergunning gecoördineerd Waterwet officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Provincie Noord-Holland - ontwerpprojectplannen terinzage - versterking van diverse sluizen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen