Datum Naam Status Soort informatie
17-05-2022 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 3 vastgesteld wijzigingsplan
19-04-2022 Omgevingsvergunning ter uitvoering van het projectplan Waterwet “Bedijkte Waal” vastgesteld omgevingsvergunning
07-03-2022 Partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 vastgesteld inpassingsplan
07-03-2022 Ontwerp wijzigingsbesluit – wijziging werkingsgebieden OV NH (ronde 1 2022) ontwerp provinciale verordening
16-02-2022 Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan Weel - Middenmeer ontwerp wijzigingsplan
08-02-2022 netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek ontwerp inpassingsplan
01-02-2022 Wijzigingsbesluit - wijziging werkingsgebieden (ronde 2021) vastgesteld provinciale verordening
27-10-2021 Reactieve aanwijzing BP Purmerend - Hotel Kom A7 vastgesteld reactieve aanwijzing
07-10-2021 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, RWZI Amsterdam West, Australiëhavenweg 15, Amsterdam (het realiseren van 4 windturbines) vastgesteld omgevingsvergunning
30-09-2021 Ontwerp-projectplan Waterwet “Bedijkte Waal” en bijbehorende ontwerp-uitvoeringsbesluiten ontwerp omgevingsvergunning
27-09-2021 1e partiële herziening OVNH2020 ontwerp provinciale verordening
13-09-2021 Schil Naardermeer vastgesteld inpassingsplan
07-09-2021 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 2 vastgesteld wijzigingsplan
13-07-2021 Reactieve aanwijzing BP Uitbreiding Agriport A7 vastgesteld reactieve aanwijzing
01-07-2021 Voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek vastgesteld voorbereidingsbesluit
22-06-2021 Provincie Noord-Holland - terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan - 2 tracé 150kV kabel Oterleek – De Weel, PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland officiële publicatie bekendmaking
27-05-2021 AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam, realiseren brug AUMC en OV-plein Holendrecht officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Academisch Medisch Centrum - het realiseren van een brug als oeververbinding tussen het voorterrein van het AMC en het OV-plein Holendrecht vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2021 Provincie Noord-Holland - terinzagelegging vastgesteld Provinciaal inpassingsplan - (PIP) Cruquiusbrug (N201) Heemstede officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 2 ontwerp wijzigingsplan
12-04-2021 Provinciaal Inpassingsplan Cruquiusbrug vastgesteld inpassingsplan
06-04-2021 Wijzigingsbesluit - herbegrenzing BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) en NNN (Natuurnetwerk Nederland) vastgesteld provinciale verordening
31-03-2021 Academisch Medisch Centrum - het realiseren van een brug als oeververbinding tussen het voorterrein van het AMC en het OV-plein Holendrecht ontwerp omgevingsvergunning
31-03-2021 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking loswal Sluis Zuid (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 59) officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking, AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam, realiseren brug tussen AUMC en OV-plein Holendrecht officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen