Datum Naam Status Soort informatie
06-10-2020 Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. - elektrisch boilersysteem vastgesteld omgevingsvergunning
24-09-2020 Schil Naardermeer ontwerp inpassingsplan
19-08-2020 Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht, Varo Energy Tankstorage B.V., Petroleumhavenweg 48, Amsterdam, beoordeling m.e.r.-plicht uitbreiden tankopslag officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Wabo en Waterwet, ontwerpbeschikkingen, Argent Energy Netherlands B.V., Hornweg 61, Amsterdam, revisievergunning gecoördineerd met Waterwet officiële publicatie bekendmaking
04-08-2020 Provinciaal Inpassingsplan Cruquiusbrug ontwerp inpassingsplan
29-07-2020 Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V., Overdiemerweg 35, Diemen, het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem) officiële publicatie bekendmaking
23-07-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q4 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 61) officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. - elektrisch boilersysteem ontwerp omgevingsvergunning
10-07-2020 Provincie Noord-Holland - vaststellen van het Voorbereidingsbesluit netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-06-2020 Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking loswal Zuidersluiseiland (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 57) officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q3 (cluster 58) officiële publicatie bekendmaking
22-05-2020 Provincie Noord-Holland - Ontwerpbeschikkingen Wabo en Waterwet, uitgebreide procedure, Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, het voornemen tot capaciteitsuitbreiding en het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe wandeloven (oven 25) en het brengen van stoffen via riool 100 in de Buitenhaven, zaak 8859353, OLO-4130757. officiële publicatie bekendmaking
26-04-2020 Herinrichting A.C. de Graafweg, N241 ontwerp omgevingsvergunning
24-04-2020 Provincie NH - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
16-04-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q3 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 58) officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 Provincie Noord-Holland - Waterwet, rectificatie, watervergunning onttrekken grondwater bouwkuipen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 51) officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q2 (cluster 54) officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 ontwerp provinciale verordening
09-01-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q2 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 54) officiële publicatie bekendmaking
02-01-2020 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q1 (cluster 53) officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q1 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 53) officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Provincie Noord-Holland - Wet natuurbescherming, uitgebreide procedure, beschikking wijziging looptijd vergunning (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 52) officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Provincie Noord-Holland - Waterwet, uitgebreide procedure, beschikking verlenging watervergunning onttrekken grondwater bouwkuipen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 51) officiële publicatie bekendmaking
17-10-2019 Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q4 (cluster 50) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen