Datum Naam Status Soort informatie
15-11-2016 Wijziging begrenzing Ecologische Hoofdstructuur in PRV in het kader van kleinschalige ontwikkeling in Laren vastgesteld provinciale verordening
05-10-2016 Kennisgeving Inpassingsplan HOV in ’t Gooi, Noord-Holland en besluit Hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
03-10-2016 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het Gooi vastgesteld inpassingsplan
10-08-2016 Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar vastgesteld omgevingsvergunning
19-07-2016 Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening - Zonne-opstellingen in landelijk gebied vastgesteld provinciale verordening
18-07-2016 Windpark Westfrisia ontwerp inpassingsplan
06-07-2016 Definitieve beschikking voor het veranderen van de inrichtingsgrens van Cargill B.V. aan de Coenhavenweg 1 te Amsterdam vastgesteld omgevingsvergunning
10-06-2016 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017 ontwerp provinciale verordening
09-06-2016 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
07-06-2016 Omgevingsvergunning te verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2016 Ontwerpbeschikking voor het veranderen van de inrichtingsgrens van Cargill B.V. aan de Coenhavenweg 1 te Amsterdam vastgesteld omgevingsvergunning
14-04-2016 Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van de geluidsschermen nummer 12, 13 en 14 ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg in de gemeente Medemblik vastgesteld omgevingsvergunning
04-04-2016 Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vastgesteld inpassingsplan
01-04-2016 Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening - opstelling voor zonne-energie ontwerp provinciale verordening
31-03-2016 Ter inzage legging ontwerp ruimtelijke spelregels en ontwerp wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening officiële publicatie bekendmaking
10-03-2016 Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied vastgesteld reactieve aanwijzing
23-12-2015 Watervisie 2021 ontwerp structuurvisie
16-12-2015 Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van het Strandpaviljoen ???Zee en zo??? op de locatie Strandslag Centrum 2 te Petten vastgesteld omgevingsvergunning
11-12-2015 Definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland vastgesteld omgevingsvergunning
11-12-2015 Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland vastgesteld omgevingsvergunning
11-12-2015 Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland vastgesteld omgevingsvergunning
24-11-2015 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het Gooi ontwerp inpassingsplan
19-11-2015 Terinzagelegging Ontwerpbesluit veiligheidscontour AFS/Schiphol officiële publicatie bekendmaking
15-11-2015 Omgevingsvergunning uitbreiden van het gronddepot Top Noodstort vastgesteld omgevingsvergunning
06-10-2015 Actualisatie Provinciale Ruimtelijke Verordening - Technische correctie zonering jaarrond exploitatie strandpaviljoens vastgesteld provinciale verordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen