Datum Naam Status Soort informatie
07-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Provincie Zuid-Holland Ontwerpbesluit vellen van houtopstand gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
02-07-2019 reactieve aanwijzing Gemeente Kaag en Braassem - Braassemerland 2019 vastgesteld reactieve aanwijzing
01-07-2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 juni 2019 (PZH-2019-695961161, DOS-2019-0004570) tot aanwijzing bevoegde autoriteit op grond van het Binnenvaartpolitiereglement (Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit op grond van Binnenvaartpolitiereglement Zuid-Holland) officiële publicatie bekendmaking
20-04-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland geconsolideerd provinciale verordening
20-04-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
19-04-2019 Wet ruimtelijke ordening, Bekendmaking vaststelling partiële wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland en de Omgevingsverordening Zuid-Holland inzake de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard officiële publicatie bekendmaking
09-04-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland - wijzigingsbesluit NNN Krimpenerwaard vastgesteld provinciale verordening
09-04-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland Wijzigingsbesluit NNN krimpenerwaard vastgesteld structuurvisie
29-03-2019 Vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
22-02-2019 Windturbines Uniper vastgesteld omgevingsvergunning
20-02-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld structuurvisie
20-02-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland vastgesteld provinciale verordening
20-02-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland voor het onderdeel kantoren en verstedelijking en wonen vastgesteld structuurvisie
20-02-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland - wijzigingsbesluit aanvulling kantoren vastgesteld provinciale verordening
20-02-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland voor het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving vastgesteld structuurvisie
19-02-2019 reactieve aanwijzing Gemeente Goeree-Overflakkee - Sommelsdijk Rijzenburgseweg 1 vastgesteld reactieve aanwijzing
15-02-2019 Programma ruimte (geconsolideerd) geconsolideerd structuurvisie
15-02-2019 Visie Ruimte en Mobiliteit (geconsolideerd) geconsolideerd structuurvisie
31-01-2019 Verordening ruimte 2014 (geconsolideerd) geconsolideerd provinciale verordening
15-01-2019 Wijziging Visie Ruimte en Mobiliteit - NNN begrenzing Krimpenerwaard vastgesteld structuurvisie
15-01-2019 Wijziging Programma ruimte - NNN begrenzing Krimpenerwaard vastgesteld structuurvisie
15-01-2019 Wijziging Verordening ruimte 2014 - NNN begrenzing Krimpenerwaard vastgesteld provinciale verordening
14-11-2018 Verordening ruimte 2014 - Parti??le wijziging inzake regionale waterkeringen in het kader van het besluit tot wijziging van de Waterverordening Rijnland vastgesteld provinciale verordening
05-11-2018 Ontwerp-Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
30-10-2018 Omgevingsvisie Zuid-Holland ontwerp structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen