Datum Naam Status Soort informatie
27-10-2020 reactieve aanwijzing Gemeente Leidschendam-Voorburg - Vliethaven vastgesteld reactieve aanwijzing
01-10-2020 reactieve aanwijzing Gemeente Rotterdam - Hoek van Holland buitengebied vastgesteld reactieve aanwijzing
22-09-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon ontwerp aanwijzingsbesluit
06-08-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunningen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
01-08-2020 Omgevingsverordening Zuid-Holland geconsolideerd provinciale verordening
01-08-2020 Omgevingsvisie Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
31-07-2020 Vaststelling Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 en wijziging tramtracé Ridderkerk officiële publicatie bekendmaking
30-07-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
27-07-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Omgevingsverordening Zuid-Holland - verzamelherziening 2020 vastgesteld provinciale verordening
01-07-2020 Omgevingsvisie Zuid-Holland - verzamelherziening 2020 vastgesteld structuurvisie
03-06-2020 Wijziging omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk vastgesteld structuurvisie
20-05-2020 Kennisgeving projectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’ officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Watervergunningen Hoogheemraadschap Rijnland (waterhuishouding eindsituatie west en oost N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute - ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk (aanpassen bestaande (duiker) - brug onder de N206 officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
10-02-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Ontwerpbesluiten watervergunningen Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
24-01-2020 Terinzagelegging ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland (partiële wijziging Omgevingsverordening, Omgevingsvisie en Programma ruimte) officiële publicatie bekendmaking
16-01-2020 START M.E.R. PROCEDURE PROJECT LEIDING DOOR HET MIDDEN officiële publicatie bekendmaking
16-01-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Provincie Zuid-Holland Omgevingsvergunning vellen van houtopstand van houtopstand gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen