Datum Naam Status Soort informatie
16-12-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
13-12-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Ruimte en Wonen vastgesteld structuurvisie
02-12-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
18-10-2022 HOV Leiden-Katwijk ontwerp inpassingsplan
12-10-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Nestgeluid vastgesteld provinciale verordening
12-10-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Ruimte en Wonen vastgesteld provinciale verordening
12-10-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Nestgeluid vastgesteld structuurvisie
12-10-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld provinciale verordening
12-10-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Ruimte en Wonen vastgesteld structuurvisie
12-10-2022 Partiële herziening PIP RijnlandRoute N206 Europaweg vastgesteld inpassingsplan
06-09-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Soortenbeleid ontwerp structuurvisie
06-09-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Soortenbeleid ontwerp provinciale verordening
06-09-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Soortenbeleid ontwerp structuurvisie
23-08-2022 proactieve aanwijzing Gemeente Lansingerland – sociale woningbouwlocatie Driehoek Noordpolder vastgesteld aanwijzingsbesluit
23-08-2022 proactieve aanwijzing Gemeente Noordwijk - sociale woningbouwlocatie Bronsgeest vastgesteld aanwijzingsbesluit
05-07-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld structuurvisie
20-05-2022 N207-Zuid ontwerp inpassingsplan
18-05-2022 Inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag, herziening 2022 vastgesteld inpassingsplan
19-04-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Energietransitie ontwerp structuurvisie
19-04-2022 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Module Energietransitie ontwerp provinciale verordening
19-04-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Energietransitie ontwerp structuurvisie
13-04-2022 Omgevingsvisie Zuid-Holland - Ruimte en Wonen ontwerp structuurvisie
15-03-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ontwerp structuurvisie
15-03-2022 Omgevingsverordening - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ontwerp provinciale verordening
09-03-2022 Omgevingsprogramma Zuid-Holland - Regionaal waterprogramma 2022-2027 vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen