Datum Naam Status Soort informatie
22-04-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) omgevingsvergunning gemeente Katwijk ten behoeve van het ophogen en ontgraven gronden officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning bouwen fiets- en voetgangersonderdoorgang officiële publicatie bekendmaking
18-03-2021 Provincie Zuid-Holland - uitvoering van het project RijnlandRoute ontwerpbesluit wijziging oeverconstructie Torenvlietbrug - (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
01-03-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning onttrekken van grondwater Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag ontwerp inpassingsplan
28-01-2021 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning ophogen en ontgraven gronden officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Goerree-Overflakkee - Sommelsdijk Rijzenburgseweg 1 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
07-01-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning grondwerkzaamheden verdiepte ligging N206 officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Provinicie Zuid-Holland - uitbreiding inpassingsplan en coördinatieregeling warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bestaande uit wijziging Omgevingsvisie, wijziging Omgevingsverordening en opstelling Omgevingsprogramma officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit watervergunning onttrekken van grondwater Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning remmingwerk en oeverconstructie naast de bestaande Torenvlietbrug officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon vastgesteld aanwijzingsbesluit
05-11-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning grondwerkzaamheden officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Torenvlietbrug Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving ontvangst vergunningaanvragen Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
30-10-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
13-10-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
10-10-2020 Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Koers 2020 ontwerp structuurvisie
06-10-2020 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Koers 2020 ontwerp provinciale verordening
06-10-2020 Omgevingsvisie Zuid-Holland – Koers 2020 ontwerp structuurvisie
01-10-2020 reactieve aanwijzing Gemeente Rotterdam - Hoek van Holland buitengebied vastgesteld reactieve aanwijzing
22-09-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon ontwerp aanwijzingsbesluit
10-09-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit watervergunning Torenvlietbrug Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen