Datum Naam Status Soort informatie
09-11-2021 Partiële herziening PIP RijnlandRoute N206 Europaweg ontwerp inpassingsplan
13-10-2021 Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag vastgesteld inpassingsplan
07-08-2021 Omgevingsprogramma Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
07-08-2021 Omgevingsvisie Zuid-Holland geconsolideerd structuurvisie
30-06-2021 Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid (partiële wijziging Omgevingsvisie Zuid-Holland, Omgevingsverordening Zuid-Holland en Omgevingsprogramma Zuid-Holland) officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Herziening 2021 ontwerp structuurvisie
23-06-2021 Omgevingsverordening Zuid-Holland - herziening 2021 ontwerp provinciale verordening
23-06-2021 Omgevingsvisie Zuid-Holland – Herziening 2021 ontwerp structuurvisie
17-06-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) omgevingsvergunning gemeente Katwijk fiets- en voetgangersonderdoorgang officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Koers 2020 vastgesteld provinciale verordening
16-06-2021 Omgevingsvisie Zuid-Holland – Koers 2020 vastgesteld structuurvisie
22-04-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) omgevingsvergunning gemeente Katwijk ten behoeve van het ophogen en ontgraven gronden officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning bouwen fiets- en voetgangersonderdoorgang officiële publicatie bekendmaking
06-04-2021 Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Koers 2020 vastgesteld structuurvisie
18-03-2021 Provincie Zuid-Holland - uitvoering van het project RijnlandRoute ontwerpbesluit wijziging oeverconstructie Torenvlietbrug - (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
01-03-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning onttrekken van grondwater Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag ontwerp inpassingsplan
28-01-2021 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning ophogen en ontgraven gronden officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Goerree-Overflakkee - Sommelsdijk Rijzenburgseweg 1 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
07-01-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning grondwerkzaamheden verdiepte ligging N206 officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Provinicie Zuid-Holland - uitbreiding inpassingsplan en coördinatieregeling warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bestaande uit wijziging Omgevingsvisie, wijziging Omgevingsverordening en opstelling Omgevingsprogramma officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit watervergunning onttrekken van grondwater Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning remmingwerk en oeverconstructie naast de bestaande Torenvlietbrug officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen