Datum Naam Status Soort informatie
30-11-2011 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld inpassingsplan Extra Gouwekruising (grondgebied gemeente Waddinxveen) officiële publicatie bekendmaking
29-09-2011 Publicatie Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie, Verordening Ruimte en PlanMER officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 Reactieve aanwijzing Gemeente Lansingerland - 'Oudeland' vastgesteld reactieve aanwijzing
28-04-2011 Kennisgeving Bekendmaking PlanMER Partiële herziening Structuurvisie 2011 officiële publicatie bekendmaking
25-03-2011 Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan Extra Gouwekruising (grondgebied gemeente Waddinxveen) en milieueffectrapport Parallelstructuur extra Gouwekruising officiële publicatie bekendmaking
11-03-2011 Ontwerpwoonvisie 2011-2020, provincie Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
29-12-2010 Terinzagelegging vastgesteld inpassingsplan Gouweknoop, grondgebied Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
01-12-2010 Terinzagelegging vastgesteld Inpassingsplan Deltanatuur Polder Zuidoord Bernisse officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Gouweknoop, grondgebied Waddinxveen vastgesteld inpassingsplan
25-10-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Westland - Zwethstrook vastgesteld reactieve aanwijzing
21-06-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Strijen - Buitengebied vastgesteld reactieve aanwijzing
11-06-2010 Onteigening ‘Zuidwestelijke Randweg-N207’ officiële publicatie bekendmaking
01-06-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - Buytenland van Rhoon vastgesteld reactieve aanwijzing
23-02-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Graafstroom - 'Buitengebied' vastgesteld reactieve aanwijzing
20-01-2010 Publicatie onteigeningsmap ‘Zuidwestelijke Randweg-N207’ officiële publicatie bekendmaking
01-12-2009 Provinciaal inpassingsplan ‘Zuidwestelijke Randweg-N207’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
18-11-2009 Bekendmaking Publicatie ontwerp Provinciale Structuurvisie, ontwerp Verordening Ruimte, PlanMER en notitie ‘Van oud naar nieuw’ officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 vastgesteld inpassingsplan
23-09-2009 Provinciale structuurvisie Noordse Buurt gemeente Nieuwkoop officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Kennisgeving inspraakperiode Ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur Bernisse officiële publicatie bekendmaking
30-06-2009 Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan IJsseldijk Dijkring 49 (IJsselland), te Doesburg, Olburgen en Zutphen officiële publicatie bekendmaking
30-06-2009 Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan Twentekanaal Dijkring 51 (Gorssel) te Eefde officiële publicatie bekendmaking
23-06-2009 Rectificatie Publicatie onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Kennisgeving voorbereiding inpassingsplan ‘Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur Bernisse’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen