Datum Naam Status Soort informatie
28-04-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Watervergunningen Hoogheemraadschap Rijnland (waterhuishouding eindsituatie west en oost N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute - ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk (aanpassen bestaande (duiker) - brug onder de N206 officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
10-02-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute Ontwerpbesluiten watervergunningen Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
24-01-2020 Terinzagelegging ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland (partiële wijziging Omgevingsverordening, Omgevingsvisie en Programma ruimte) officiële publicatie bekendmaking
16-01-2020 START M.E.R. PROCEDURE PROJECT LEIDING DOOR HET MIDDEN officiële publicatie bekendmaking
16-01-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Provincie Zuid-Holland Omgevingsvergunning vellen van houtopstand van houtopstand gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 Provinciaal inpassingsplan en coördinatieregeling project leiding door het midden, provincie Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
02-01-2020 Terinzagelegging ontwerpprojectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’ officiële publicatie bekendmaking
02-01-2020 Kennisgeving projectplannen Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvakken 6, 7, 9 en 10’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland - verzamelherziening 2020 ontwerp provinciale verordening
17-12-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland - verzamelherziening 2020 ontwerp structuurvisie
26-11-2019 reactieve aanwijzing Gemeente Noordwijk - Zonneveld Leeuwenhorsterhoek vastgesteld reactieve aanwijzing
07-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Provincie Zuid-Holland Ontwerpbesluit vellen van houtopstand gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
02-07-2019 reactieve aanwijzing Gemeente Kaag en Braassem - Braassemerland 2019 vastgesteld reactieve aanwijzing
01-07-2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 juni 2019 (PZH-2019-695961161, DOS-2019-0004570) tot aanwijzing bevoegde autoriteit op grond van het Binnenvaartpolitiereglement (Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit op grond van Binnenvaartpolitiereglement Zuid-Holland) officiële publicatie bekendmaking
19-04-2019 Wet ruimtelijke ordening, Bekendmaking vaststelling partiële wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland en de Omgevingsverordening Zuid-Holland inzake de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard officiële publicatie bekendmaking
09-04-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland - wijzigingsbesluit NNN Krimpenerwaard vastgesteld provinciale verordening
09-04-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland Wijzigingsbesluit NNN krimpenerwaard vastgesteld structuurvisie
29-03-2019 Vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
22-02-2019 Windturbines Uniper vastgesteld omgevingsvergunning
20-02-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld structuurvisie
20-02-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland vastgesteld provinciale verordening
20-02-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland voor het onderdeel kantoren en verstedelijking en wonen vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen