Datum Naam Status Soort informatie
19-04-2016 reactieve aanwijzing Gemeente Den Haag - Forepark-Rhone vastgesteld reactieve aanwijzing
23-03-2016 RijnlandRoute (nieuw besluit) vastgesteld inpassingsplan
23-03-2016 BEKENDMAKING Publicatie ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare officiële publicatie bekendmaking
11-03-2016 GECOÖRDINEERDE KENNISGEVING inzake het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbeschikkingen en het MER voor Windpark Spui te Korendijk officiële publicatie bekendmaking
11-03-2016 KENNISGEVING inzake anterieure overeenkomst Windpark Spui te Korendijk officiële publicatie bekendmaking
08-03-2016 Windpark Spui ontwerp inpassingsplan
01-03-2016 reactieve aanwijzing Gemeente Schiedam - Sportplaza Harga vastgesteld reactieve aanwijzing
10-02-2016 Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-projectplan, MER en ontwerpbesluiten Verbetering IJsseldijk Gouda officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Wet ruimtelijke ordening, bekendmaking vaststelling wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte, Provincie Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
27-01-2016 RijnlandRoute - tussenuitspraak/bestuurlijke lus vastgesteld gerechtelijke uitspraak
16-12-2015 Parti??le wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied en andere ontwikkelingen vastgesteld structuurvisie
16-12-2015 Parti??le wijziging Verordening Ruimte 2014 inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied en andere ontwikkelingen vastgesteld provinciale verordening
25-11-2015 Nieuw besluit Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard - definitieve uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
10-11-2015 reactieve aanwijzing Gemeente Zoetermeer - Ontwikkeling Boerhaavelaan vastgesteld reactieve aanwijzing
26-10-2015 reactieve aanwijzing Gemeente Molenwaard - Buitengebied Graafstroom 3e herziening reparatie vastgesteld reactieve aanwijzing
21-07-2015 reactieve aanwijzing Gemeente Rotterdam - Provenierswijk-Bentincklaan vastgesteld reactieve aanwijzing
07-07-2015 reactieve aanwijzing Gemeente Sliedrecht - Nijverwaard vastgesteld reactieve aanwijzing
04-06-2015 BEKENDMAKING officiële publicatie bekendmaking
19-03-2015 Goedkeuringsbesluit projectplan en (uitvoerings)besluiten dijkversterking Moordrecht, Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
04-03-2015 Parti??le wijziging Verordening ruimte 2014 inzake hervorming advisering over detailhandelsplannen vastgesteld provinciale verordening
11-02-2015 Nieuw besluit (exploitatieplan) Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard - gerechtelijke uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
20-01-2015 reactieve aanwijzing Gemeente Den Haag - Kijkduin-Ockenburgh vastgesteld reactieve aanwijzing
07-01-2015 Bekendmaking voornemen PIP PCR en NRD Spui Korendijk, Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
24-12-2014 gerechtelijke uitspraak inpassingsplan Bochtafsnijding Delftse Schie vastgesteld gerechtelijke uitspraak
10-12-2014 RijnlandRoute vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen