Datum Naam Status Soort informatie
16-07-2013 reactieve aanwijzing Gemeente Bernisse - Bedrijventerrein Zuidland vastgesteld reactieve aanwijzing
09-07-2013 reactieve aanwijzing Gemeente Lansingerland - Oostland-Berkel vastgesteld reactieve aanwijzing
09-07-2013 reactieve aanwijzing Gemeente Zuidplas - Gouwe Park e.o. vastgesteld reactieve aanwijzing
09-07-2013 reactieve aanwijzing Gemeente Katwijk - Valkenburg Landelijk Gebied vastgesteld reactieve aanwijzing
09-07-2013 reactieve aanwijzing Gemeente Kaag en Braassem - Buitengebied West vastgesteld reactieve aanwijzing
26-06-2013 Exploitatieplan - Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vastgesteld exploitatieplan
26-06-2013 Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vastgesteld inpassingsplan
17-06-2013 Ontwerp Herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte t.b.v. de herijking EHS, Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Extra Gouwekruising vastgesteld inpassingsplan
29-05-2013 Extra Gouwekruising vastgesteld inpassingsplan
22-05-2013 Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en uitvoeringsbesluiten Kustversterking Katwijk, Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
10-05-2013 Bekendmaking inspraak ontwerp projectplan, projectnota/MER en ontwerpbesluiten dijkversterking Hoeksche Waard Noord, Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
29-01-2013 reactieve aanwijzing Gemeente Vlaardingen - Park Vijfsluizen vastgesteld reactieve aanwijzing
23-01-2013 tussenuitspraak PIP Extra Gouwekruising vastgesteld gerechtelijke uitspraak
06-11-2012 Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ontwerp inpassingsplan
30-10-2012 Reactieve aanwijzing Gemeente Rijswijk - Vrijenban vastgesteld reactieve aanwijzing
30-10-2012 Reactieve aanwijzing Gemeente Lansingerland - Rottezoom vastgesteld reactieve aanwijzing
30-10-2012 Reactieve aanwijzing Gemeente Alphen aan den Rijn - Limes vastgesteld reactieve aanwijzing
23-10-2012 Reactieve aanwijzing Gemeente Teylingen - Bedrijventerreinen Teylingen vastgesteld reactieve aanwijzing
23-10-2012 Reactieve aanwijzing Gemeente Gouda - Goudse Poort vastgesteld reactieve aanwijzing
08-10-2012 Bekendmaking Herhaalde tervisielegging Ontwerp Actualisering 2012, Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
20-08-2012 Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard geconsolideerde versie inpassingsplan
28-06-2012 Kennisgeving inspraak voorontwerp inpassingsplan ‘RijnlandRoute’ en milieueffectrapport ‘RijnlandRoute’ officiële publicatie bekendmaking
27-06-2012 gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Albrandswaard - Buytenland van Rhoon vastgesteld gerechtelijke uitspraak
29-02-2012 gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Westland - Zwethstrook vastgesteld gerechtelijke uitspraak
Toon gearchiveerde onwikkelingen