Datum Naam Status Soort informatie
22-04-2009 Bekendmaking goedkeuring verbeteringsplan Versterking Zeewering Scheveningen officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Kennisgeving beschikkingen Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Kennisgeving ontwerpbeschikkingen art. 8.24 inrichting Petroleumweg 46 te Rotterdam-Vondelingenplaat officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.) officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Bekendmaking Ontwerp-inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Publicatie onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 officiële publicatie bekendmaking
05-06-2009 Ontwerp Provinciale structuurvisie Noordse Buurt Gemeente Nieuwkoop officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Kennisgeving voorbereiding inpassingsplan ‘Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur Bernisse’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2009 Rectificatie Publicatie onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 officiële publicatie bekendmaking
30-06-2009 Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan IJsseldijk Dijkring 49 (IJsselland), te Doesburg, Olburgen en Zutphen officiële publicatie bekendmaking
30-06-2009 Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan Twentekanaal Dijkring 51 (Gorssel) te Eefde officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur Bernisse officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Kennisgeving inspraakperiode Ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen officiële publicatie bekendmaking
23-09-2009 Provinciale structuurvisie Noordse Buurt gemeente Nieuwkoop officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 vastgesteld inpassingsplan
18-11-2009 Bekendmaking Publicatie ontwerp Provinciale Structuurvisie, ontwerp Verordening Ruimte, PlanMER en notitie ‘Van oud naar nieuw’ officiële publicatie bekendmaking
01-12-2009 Provinciaal inpassingsplan ‘Zuidwestelijke Randweg-N207’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
20-01-2010 Publicatie onteigeningsmap ‘Zuidwestelijke Randweg-N207’ officiële publicatie bekendmaking
23-02-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Graafstroom - 'Buitengebied' vastgesteld reactieve aanwijzing
01-06-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - Buytenland van Rhoon vastgesteld reactieve aanwijzing
11-06-2010 Onteigening ‘Zuidwestelijke Randweg-N207’ officiële publicatie bekendmaking
21-06-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Strijen - Buitengebied vastgesteld reactieve aanwijzing
25-10-2010 Reactieve aanwijzing Gemeente Westland - Zwethstrook vastgesteld reactieve aanwijzing
Toon gearchiveerde onwikkelingen