Datum Naam Status Soort informatie
02-11-2023 Baanrotatie Vliegveld Midden Zeeland ontwerp inpassingsplan
29-06-2023 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 12e wijziging vastgesteld provinciale verordening
27-06-2023 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 11e wijziging vastgesteld provinciale verordening
28-03-2023 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 10e wijziging vastgesteld provinciale verordening
14-03-2023 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 11e wijziging ontwerp provinciale verordening
05-07-2022 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 9e wijziging vastgesteld provinciale verordening
20-05-2022 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 8e wijziging vastgesteld provinciale verordening
15-03-2022 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 9e wijziging ontwerp provinciale verordening
11-11-2021 Zeeuwse Omgevingsvisie vastgesteld structuurvisie
07-07-2021 Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet dijkversterking Hansweert, ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Reimerswaal en ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Kapelle, ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming en Milieueffectrapport dijkversterking Hansweert officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Provincie Zeeland – Kennisgeving Planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 7e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
29-06-2021 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 7e wijziging vastgesteld provinciale verordening
09-06-2021 Provincie Zeeland – Kennisgeving publicatie projectplan Waterwet en bestemmingsplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal, inclusief Nota van zienswijzen officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 7e wijziging ontwerp provinciale verordening
20-01-2021 Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet en ontwerpbestemmingsplan project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal, inclusief MER-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
25-09-2020 Provincie Zeeland - Kennisgeving Planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
22-09-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 5e wijziging vastgesteld provinciale verordening
12-05-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 5e wijziging ontwerp provinciale verordening
24-04-2020 Provincie Zeeland – Kennisgeving aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 4e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 4e wijziging vastgesteld provinciale verordening
24-02-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 4e wijziging ontwerp provinciale verordening
24-09-2019 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 3e wijziging vastgesteld provinciale verordening
05-06-2019 Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Provinciale Omgeveningsverordening Provincie Zeeland 2018, 3e wijziging ontwerp provinciale verordening
08-03-2019 Provincie Zeeland - Kennisgeving vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen