Datum Naam Status Soort informatie
22-09-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 5e wijziging vastgesteld provinciale verordening
12-05-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 5e wijziging ontwerp provinciale verordening
24-04-2020 Provincie Zeeland – Kennisgeving aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 4e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 4e wijziging vastgesteld provinciale verordening
24-02-2020 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 4e wijziging ontwerp provinciale verordening
24-09-2019 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 3e wijziging vastgesteld provinciale verordening
05-06-2019 Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Provinciale Omgeveningsverordening Provincie Zeeland 2018, 3e wijziging ontwerp provinciale verordening
08-03-2019 Provincie Zeeland - Kennisgeving vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
01-03-2019 2e herziening PIP Waterdunen vastgesteld inpassingsplan
05-02-2019 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 2e wijziging vastgesteld provinciale verordening
15-01-2019 Provincie Zeeland – Beleidsnota Natuurwetgeving, Meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit en wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
07-12-2018 Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 1e wijziging vastgesteld provinciale verordening
21-11-2018 2e herziening PIP Waterdunen ontwerp inpassingsplan
21-11-2018 Provincie Zeeland - Kennisgeving ontwerp 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
21-09-2018 Provinciale Omgevings verordening 2018 vastgesteld provinciale verordening
21-09-2018 Omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld structuurvisie
21-09-2018 Omgevingsplan Provincie Zeeland 2018 Geconsolideerd vastgesteld structuurvisie
01-06-2018 Provincie Zeeland - Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten vastgesteld wijzigingsplan
25-04-2018 Provincie Zeeland - Kennisgeving herziening Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 officiële publicatie bekendmaking
14-02-2018 Hernieuwde kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
31-01-2018 Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
07-07-2017 tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld provinciale verordening
07-07-2017 deelherziening omgevingsplan Zeeland 2012-2018 vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen