Datum Naam Status Soort informatie
12-03-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Katoen Natie Chemelot - oprichtingsvergunning ontwerp omgevingsvergunning
05-03-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Brighthouse 300 Chemelotterrein vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2019 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
22-11-2019 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 paragraaf 2.14 Houden van geiten vastgesteld provinciale verordening
13-08-2019 Geconsolideerde versie Omgevingsvisie POL2014 geconsolideerd structuurvisie
13-08-2019 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
13-08-2019 Omgevingsverordening Limburg 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2020) vastgesteld provinciale verordening
11-07-2019 Omgevingsafwijkingsbesluit RRP Venlo - nieuwbouw kantoor vastgesteld omgevingsvergunning
27-05-2019 Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg vastgesteld voorbereidingsbesluit
21-05-2019 Ontwerp-Wijziging Provinciaal Omgevingsplan 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2020) ontwerp structuurvisie
21-05-2019 Ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2020) ontwerp provinciale verordening
09-05-2019 Omgevingsafwijkingsbesluit RRP Venlo nieuwbouw-kantoor ontwerp omgevingsvergunning
04-04-2019 Omgevingsafwkijkingsbesluit Berner Warehouse Kerkrade vastgesteld omgevingsvergunning
21-03-2019 Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf ontwerp inpassingsplan
19-03-2019 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 paragraaf 2.14 Houden van geiten ontwerp provinciale verordening
07-02-2019 Omgevingsafwkijkingsbesluit Berner Warehouse Kerkrade ontwerp omgevingsvergunning
17-01-2019 Omgevingsafwijkingsbesluit RWZI Susteren zonnepanelen vastgesteld omgevingsvergunning
14-12-2018 Geconsolideerde versie Omgevingsvisie POL2014 geconsolideerd structuurvisie
14-12-2018 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
14-12-2018 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 vastgesteld provinciale verordening
14-12-2018 Herziening PIP BPL, Merkelbeekerstraat Brunssum vastgesteld inpassingsplan
14-12-2018 Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg vastgesteld voorbereidingsbesluit
06-12-2018 Omgevingsafwijkingsbesluit Broekman Logistics Venlo vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2018 Omgevingsafwijkingsbesluit RWZI Susteren zonnepanelen ontwerp omgevingsvergunning
09-11-2018 Provinciaal Inpassingsplan Pluisbergweg 5 Meerlo vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen