Datum Naam Status Soort informatie
16-12-2022 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
16-12-2022 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (samenhang OVL2021) vastgesteld provinciale verordening
15-12-2022 Omgevingsafwijkingsbesluit deel ondergrondse propeenleiding en aanlegsteiger in haven Stein ontwerp omgevingsvergunning
30-09-2022 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
30-09-2022 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (regels inzake o.a. wonen en zonne-energie) vastgesteld provinciale verordening
19-07-2022 Ontwerp Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (samenhang OVL2021) ontwerp provinciale verordening
19-07-2022 Ontwerp Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2021 (samenhang OVL2014) ontwerp provinciale verordening
24-06-2022 N280 Leudal vastgesteld inpassingsplan
29-03-2022 Ontwerp Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (regels inzake o.a. wonen en zonne-energie) ontwerp provinciale verordening
20-01-2022 Omgevingsafwijkingsbesluit opslag van 1000 ton zinkoxide in loods 13 vastgesteld omgevingsvergunning
13-01-2022 Omgevingsafwijkingsbesluit N.V. Afvalzorg Maastricht vastgesteld omgevingsvergunning
16-12-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit saneren stoomdistributie WKC North vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit opslag van 1000 ton zinkoxide in loods 13 ontwerp omgevingsvergunning
12-11-2021 Opwaardering Maaslijn, Limburg vastgesteld inpassingsplan
28-10-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit N.V. Afvalzorg Maastricht ontwerp omgevingsvergunning
21-10-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit saneren stoomdistributie WKC North ontwerp omgevingsvergunning
01-10-2021 Provinciale Omgevingsvisie Limburg vastgesteld structuurvisie
25-05-2021 Ontwerp Omgevingsverordening Limburg ontwerp provinciale verordening
30-04-2021 N280 Leudal ontwerp inpassingsplan
28-04-2021 Kennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Opwaardering Maaslijn, Limburg ontwerp inpassingsplan
06-01-2021 Kennisgeving inzake vaststelling inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, verlening omgevingsvergunning Wabo, vergunning Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden, watervergunning Waterwet en vaststelling besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar en infrastructurele aanpassingen officiële publicatie bekendmaking
18-12-2020 Uitbreiding VDL Nedcar vastgesteld inpassingsplan
08-10-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Mestzak Walkro Blitterswijck vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit zonnepark Deponie Zuid BV vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen