Datum Naam Status Soort informatie
23-11-2023 Omgevingsafwijkingsbesluit Koelwaterleidingen Olefins 3, SABIC Chemelot ontwerp omgevingsvergunning
22-06-2023 Omgevingsafwijkingsbesluit opslag van 1000 ton ADR 8 en 1000 ton ADR 9 in loods 13 vastgesteld omgevingsvergunning
26-04-2023 Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2023 ontwerp inpassingsplan
13-04-2023 Omgevingsafwijkingsbesluit opslag van 1000 ton ADR 8 en 1000 ton ADR 9 in loods 13 ontwerp omgevingsvergunning
16-02-2023 Omgevingsafwijkingsbesluit propeenvoorziening binnen site Chemelot en Rijksweg A2 vastgesteld omgevingsvergunning
02-02-2023 Omgevingsafwijkingsbesluit schoorsteen Wepa Swalmen ontwerp omgevingsvergunning
16-12-2022 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
16-12-2022 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (samenhang OVL2021) vastgesteld provinciale verordening
15-12-2022 Omgevingsafwijkingsbesluit deel ondergrondse propeenleiding en aanlegsteiger in haven Stein ontwerp omgevingsvergunning
30-09-2022 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
30-09-2022 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (regels inzake o.a. wonen en zonne-energie) vastgesteld provinciale verordening
19-07-2022 Ontwerp Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (samenhang OVL2021) ontwerp provinciale verordening
19-07-2022 Ontwerp Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2021 (samenhang OVL2014) ontwerp provinciale verordening
24-06-2022 N280 Leudal vastgesteld inpassingsplan
29-03-2022 Ontwerp Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (regels inzake o.a. wonen en zonne-energie) ontwerp provinciale verordening
20-01-2022 Omgevingsafwijkingsbesluit opslag van 1000 ton zinkoxide in loods 13 vastgesteld omgevingsvergunning
13-01-2022 Omgevingsafwijkingsbesluit N.V. Afvalzorg Maastricht vastgesteld omgevingsvergunning
16-12-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit saneren stoomdistributie WKC North vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit opslag van 1000 ton zinkoxide in loods 13 ontwerp omgevingsvergunning
12-11-2021 Opwaardering Maaslijn, Limburg vastgesteld inpassingsplan
28-10-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit N.V. Afvalzorg Maastricht ontwerp omgevingsvergunning
21-10-2021 Omgevingsafwijkingsbesluit saneren stoomdistributie WKC North ontwerp omgevingsvergunning
01-10-2021 Provinciale Omgevingsvisie Limburg vastgesteld structuurvisie
25-05-2021 Ontwerp Omgevingsverordening Limburg ontwerp provinciale verordening
30-04-2021 N280 Leudal ontwerp inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen