Datum Naam Status Soort informatie
19-01-2021 Kennisgeving beschikking J.P Havens Graanhandel N.V. te Maashees, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
18-01-2021 Tijdelijke regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 januari 2021, nr. IENW/BSK-2021/4190, houdende vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan de Polderbaan (Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan) officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
08-01-2021 Kennisgeving besluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming voor het project Ruimtelijke inrichting Hertogin Hedwigepolder, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit officiële publicatie bekendmaking
06-01-2021 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Apeldoorn en Voorst voor de reconstructie van de rijksweg A1 Apeldoorn – knooppunt Azelo (fase 2), het gedeelte Apeldoorn-Twello officiële publicatie bekendmaking
06-01-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 4 januari 2021, nr. IENW/BSK-2020/243058, tot wijziging van het Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013 (verduidelijking begrip werknemers onder toezicht ISZW en ANVS) officiële publicatie bekendmaking
30-12-2020 Kennisgeving Wet beheer rijkswaterstaatswerken kabelbaan Floriade 2022, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
28-12-2020 Kennisgeving verlenging proceduretermijn Oranjekazerne, Clement van Maasdijklaan 5, Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
28-12-2020 Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Leeuwarden, Keegsdijkje 7, Leeuwarden, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Mededeling verlenging ontheffing naleving geluidproductieplafonds A2 Leidsche Rijntunnel tot knooppunt Oudenrijn, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Kennisgeving verlengen proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning MLT Deelen (33C01) te Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Kennisgeving verlengen proceduretermijn Complex Nieuwe Haven, Nieuwe Diep 27D, Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Kennisgeving verlengen proceduretermijn Lkol Tonnetkazerne, Eperweg 141, ’T Harde (gemeente Elburg), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Waterwet Neste Netherlands B.V., Maasvlakte-Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Zandwinning verbreden vaargeul Vossemeer, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Op diepte brengen van de vaarroute Urk-Den Oever in het IJsselmeer, Meerzand VOF, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Kennisgeving aanvraag Camp New Amsterdam (32C35) te Huis ter Heide, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Kennisgeving aanvraag Nato C3 Agency (30G92) te ’s-Gravenhage, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Verlagen van de maximumsnelheid op de A29 ter hoogte van de Haringvlietbrug, tussen km 95,7 – 98,3 officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Verlagen van de maximumsnelheid op de A2 ter hoogte van de A2 Kruisberg bij Maastricht (km 248,6 – km 252,2) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen