Datum Naam Status Soort informatie
14-04-2021 Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan A20 Nieuwerkerk – Gouda, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Kennisgeving beschikking Afsluitdijk Den Oever, voor realisatie van tijdelijke opstelplateaus B1_0 en C1_0 voor de nieuwe spuigroepen bij Den Oever. De aanvraag is bij het Omgevingsloket online (Olo) geregistreerd onder Olonummer 5829009 en betreft cluster 8a, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Intrekkingsbesluit projectplan Waterwet verdiepen van de vaargeul VAL-Den Oever, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Ontgrondingenwet aanvraag van Zijsling Zand en Grind B.V., Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Kennisgeving melding Legerplaats Stroe (32F11), zaak 2021/1078, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Multilaterale Overeenkomst M336 op grond van sectie 1.5.1 ADR betreffende periodiek onderzoeken en beproeving van drukhouders voor het vervoer van gassen van klasse 2, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Multilaterale Overeenkomst RID 3/2021 op grond van sectie 1.5.1 RID betreffende periodiek onderzoeken en beproeving van drukhouders voor het vervoer van gassen van klasse 2, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Kennisgeving beschikking Complex Nieuwe Haven (14B03) zaak 2021/1060, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Wijziging geluidproductieplafonds A1 Bathmen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Aanvraag vergunning Ontgrondingenwet Mineralis BV te Hattemerbroek, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A15 Papendrecht – Sliedrecht definitief besluit Watervergunning Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening en Omgevingsregeling in verband met de actualisatie en het laten vervallen van geometrische kaarten ontwerp regeling
01-04-2021 Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw, Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
30-03-2021 Bekendmaking vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het realiseren, hebben, behouden en onderhouden van twee energielaadpunten op de verzorgingsplaats Aurora in de gemeente Leiderdorp, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning Vliegbasis Leeuwarden (06C02) zaak 2020/1031, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-03-2021 Kennisgeving melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Sloterweg 400, Badhoevedorp, zaak 2021/1053, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-03-2021 Bekendmaking vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het aanleggen, behouden en onderhouden van een energielaadpunt nabij de shop van het benzinestation op verzorgingsplaats De Veenen langs de rijksweg A30, ter hoogte van km 12,3 HRL in de gemeente Ede, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen