Datum Naam Status Soort informatie
26-03-2020 Kennisgeving wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Noord-West 380 kV EOS-VVL’, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Kennisgeving in het kader van de voorbereiding van de wegverbreding A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Krimpenerwaard voor de uitvoering van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard van de gemeente Krimpenerwaard officiële publicatie bekendmaking
23-03-2020 Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
23-03-2020 Multilaterale overeenkomst M 324, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
20-03-2020 Kennisgeving beschikking aanvraag omgevingsvergunning Complex Groot Heidekamp (40B18) te Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
20-03-2020 Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning Lkol Tonnetkazerne (27A03) te ’t Harde, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
20-03-2020 Intrekken winningsvergunning koolwaterstoffen E15b, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
20-03-2020 Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 18 maart 2020 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche)) officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving beschikking Vliegbasis Gilze-Rijen, Rijksweg 121, Rijen (gemeente Gilze en Rijen), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Luitenant-Generaal Bestkazerne (52A01) te Vredepeel, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Marinekazerne Erfprins (14B33) te Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving beschikking aanvraag omgevingsvergunning Koning Willem III Kazerne (33B18) te Apeldoorn, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving beschikking aanvraag omgevingsvergunning Koning Willem III Kazerne (33B18) te Apeldoorn, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving beschikking aanvraag omgevingsvergunning Van Braam Houckgeestkazerne (32D21) te Doorn, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen watervergunning Aluminium en Chemie Rotterdam B.V. te Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Besluit inzake het vaststellen van het projectplan Waterwet voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Kennisgeving beschikking Complex Klein Heidekamp, Clement van Maasdijklaan 5, Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Kennisgeving beschikking Complex Klein Heidekamp, Clement van Maasdijklaan 5, Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Kennisgeving melding Kamp Alphen (50E13) zaak 2020/087, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen