Datum Naam Status Soort informatie
11-12-2019 Bekendmaking besluit wijziging watervergunning Hollandsch Diep ivm acceptatie zoute bagger, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Kennisgeving in het kader van het project Spooruitbreiding Zwolle-Herfte officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Heerhugowaard voor de uitvoering van het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid van de gemeente Heerhugowaard officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Capelle aan den IJssel voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk van de gemeente Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Kennisgeving beschikking aanvraag vergunning Ontgrondingenwet van Spaansen Grondstoffen & logistiek BV te Winkel, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Definitieve vergunning GeoPower Exploitatie B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Definitieve vergunning Trias Westland B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Wijziging geluidproductieplafonds A32 te Akkrum, gemeente Heerenveen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A1 Apeldoorn – Azelo, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A1 Apeldoorn–Azelo, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 geconsolideerd structuurvisie
21-11-2019 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Kennisgeving ter uitvoering van het project PHS Rijswijk-Rotterdam officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A1 Apeldoorn – Azelo, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-11-2019 Kennisgeving Vaststellen definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen