Datum Naam Status Soort informatie
29-11-2023 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van de wegverbreding A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
29-11-2023 Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Woensdrecht (49G01) Zaak: 2023/1581, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
29-11-2023 Kennisgeving aanvraag Complex Nieuwe Haven (14B03) Zaak: 2023/1583, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
28-11-2023 Kennisgeving Weigering Legerplaats Stroe (32F11) Zaak: 2023/1415, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
27-11-2023 Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) programma en plan-mer Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties officiële publicatie bekendmaking
24-11-2023 Kennisgeving ontwerpbeschikking Prinses Margrietkazerne (27B05) Zaak: 2023/1503, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
24-11-2023 Besluit van de directeur Bestuursondersteuning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, van 14 november 2023, nr. IENW/BSK-2023/311023, tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directie Bestuursondersteuning Infrastructuur en Waterstaat 2023) officiële publicatie bekendmaking
24-11-2023 Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/41943 officiële publicatie bekendmaking
24-11-2023 Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/46294 officiële publicatie bekendmaking
24-11-2023 Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/41940 officiële publicatie bekendmaking
23-11-2023 Addendum op het Convenant NGII - Ministerie van BZK en Geonovum 2019–2023 betreffende de verlenging van het Convenant officiële publicatie bekendmaking
23-11-2023 Addendum op het Convenant NGII - Ministerie van BZK en Kadaster 2019–2023 betreffende de verlenging van het Convenant officiële publicatie bekendmaking
23-11-2023 Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Volkel (45H03) Zaak: 2023/1568, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-11-2023 Kennisgeving beschikking Legerplaats Ermelo (26H23) 2023/1534, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-11-2023 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning inrichting Schoonebeek WKC/OBI, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 november 2023, nr. IENW/BSK-2023/342819, tot intrekking van de Regeling mandaat CBR officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Kennisgeving beschikking Vliegbasis Volkel (45H03) Zaak: 2023/1563, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Kennisgeving beschikking Vliegbasis Volkel (45H03) Zaak: 2023/1506, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWSZ2023-00002913 officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Kennisgeving beschikking Vliegbasis Volkel (45H03) Zaak: 2023/1557, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Kennisgeving besluit wijziging vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2023/46215 I officiële publicatie bekendmaking
22-11-2023 Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2023/46173 I officiële publicatie bekendmaking
21-11-2023 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 november 2023, nr. 2023-0000653070 tot instelling van de regeringscommissaris Omgevingswet (Instellingsbesluit regeringscommissaris Omgevingswet) officiële publicatie bekendmaking
20-11-2023 Verkeersbesluit voor het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de scheepvaart in verband met het inrichten en in gebruik hebben van loslocaties nabij de Hollandse Brug, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
20-11-2023 Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor verzorgingsplaats De Brink rijksweg A50 zaaknummer RWSZ2022-00012250, RWS-2023/45869 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen