Datum Naam Status Soort informatie
19-08-2022 Bestuurlijke overeenkomst voorkeursbeslissing A2 Deil–’s-Hertogenbosch–Vught officiële publicatie bekendmaking
18-08-2022 Kennisgeving beschikking Oranjekazerne, Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
18-08-2022 Kennisgeving beschikking Legerplaats Stroe (32F11) Zaak: 2022/1336, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-08-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van de wegverbreding A1 Apeldoorn – Azelo, Rijkswaterstaat. Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning kappen – Cluster A, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-08-2022 Kennisgeving beschikkingen Yara Sluiskil B.V., Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-08-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
16-08-2022 Kennisgeving Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten West Betuwe en Gorinchem voor de gedeelten 1 tot en met 8 van de versterking van de dijk in het traject Gorinchem – Waardenburg (GoWa) officiële publicatie bekendmaking
15-08-2022 Kennisgeving Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Vught voor project PHS Meteren-Boxtel officiële publicatie bekendmaking
15-08-2022 Besluit inzamelvergunning Ocycl B.V., Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
15-08-2022 Ontwerp-wijzigingsbeschikking voor het wijzigen, onderhouden en behouden van het energielaadpunt (laadlocatie) op verzorgingsplaats Oeienbosch, gelegen aan de linkerzijde van rijksweg 67 ter hoogte van km 14,800q in de gemeente Veldhoven, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
12-08-2022 Kennisgeving verlengen proceduretermijn Prinses Margrietkazerne (27B05) Zaak: 2022/1297, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
12-08-2022 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning inrichting Zoutfabriek Harlingen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
11-08-2022 Bekendmaking bereiken subsidieplafond Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
10-08-2022 Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning Ontgrondingenwet Watersportbedrijf De Arn, Arnemuiden, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
10-08-2022 Kennisgeving in het kader van Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
10-08-2022 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning inrichting zoutfabriek Harlingen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
10-08-2022 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’ officiële publicatie bekendmaking
05-08-2022 Kennisgeving melding Kamp Holterhoek (34G01) Zaak: 2022/1320, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
05-08-2022 Kennisgeving aanvraag Legerplaats Ermelo (26H23) Zaak: 2022/1323, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
05-08-2022 Kennisgeving aanvraag Johannes Postkazerne (16G02) Zaak:2022/1324, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
05-08-2022 Kennisgeving aanvraag Lkol Tonnetkazerne (27A03) Zaak: 2022/1325, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
04-08-2022 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Van Braam Houckgeestkazerne (32D21) te Doorn, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
04-08-2022 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Legerplaats Stroe, zaak: 2022/1326, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
04-08-2022 Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Oranjekazerne Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
04-08-2022 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 juli 2022, nr. ILT-2022/36623, tot aanwijzing van Nippon Kaiji Kyokai (Netherlands) B.V. te Barendrecht als conformiteitbeoordelingsinstantie op grond van artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet scheepsuitrusting 2016 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen