Datum Naam Status Soort informatie
08-10-2020 Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg) vastgesteld voorbereidingsbesluit
11-09-2020 Nationale Omgevingsvisie vastgesteld structuurvisie
07-09-2020 Porthos transport en opslag van CO2 ontwerp inpassingsplan
20-08-2020 Kennisgeving ontwerpbesluiten Netversterking westelijk Friesland station Bolsward 110 kV., Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving beschikking Johan Willem Frisokazerne (12D05) zaak 2020/0905, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (Gaasperdammerweg), Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-08-2020 Wijziging winningsvergunning koolwaterstoffen K17; verkleining vergunninggebied, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Netversterking westelijk Friesland ontwerp inpassingsplan
13-08-2020 Onteigening van onroerende zaak in de gemeente Rijswijk voor de uitvoering van het bestemmingsplan Sion – 't Haantje, tweede herziening en het uitwerkingsplan 't Haantje Midden officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Kennisgeving aanvraag Complex Klein Heidekamp, Clement van Maasdijklaan 5, Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Legerplaats Ermelo, Leuvenumseweg 88, Ermelo, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Legerplaats Ermelo, Leuvenumseweg 88, Ermelo, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Legerplaats Ermelo, Leuvenumseweg 88, Ermelo, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Legerplaats Ermelo, Leuvenumseweg 88, Ermelo, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen