Datum Naam Status Soort informatie
22-09-2021 Kennisgeving ontwerpbesluit Waterwet voornemen watervergunning Vleesveebedrijf Bolk te Aerdt, gemeente Zevenaar, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
22-09-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam Ontwerpbesluit omgevingsvergunning vellen van houtopstand – gemeente Lansingerland, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
22-09-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen – gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
22-09-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam Besluit omgevingsvergunning bouwen – gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
22-09-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
17-09-2021 Kennisgeving beschikking Camp New Amsterdam (32C35), zaak 2021/1144, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
15-09-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
14-09-2021 Bekendmaking Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (2021) officiële publicatie bekendmaking
13-09-2021 Kennisgeving melding UTC Marnehuizen te Zoutkamp, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
13-09-2021 Kennisgeving beschikking UTC Marnehuizen (02G04) Zaak: 2021/1182, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
09-09-2021 Ontwerp partiële herziening inpassingsplan Windpark N33, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officiële publicatie bekendmaking
08-09-2021 Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
07-09-2021 Kennisgeving verlengen proceduretermijn MLT Deelen (33C01) Zaak: 2021/1142, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
07-09-2021 Kennisgeving aanvraag Zendercomplex te Ried (05G02) Zaak: 2021/1179, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
07-09-2021 Kennisgeving verlengen proceduretermijn MLT Deelen (33C01) Zaak: 2021/1142, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
07-09-2021 Kennisgeving aanvraag Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne (51B12) zaak 2021/1181, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
03-09-2021 Kennisgeving verlengen proceduretermijn Vliegbasis Eindhoven (51D05) Zaak 2021/1113, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
03-09-2021 Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende ontheffing voor KMN Koopmann helicopter GmbH van het verbod VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte boven het water, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
02-09-2021 Kennisgeving beschikking Kamp Nieuw Milligen, Meervelderweg 19, Uddel (gemeente Apeldoorn), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
02-09-2021 Vergunning luchtvaartvertoning Red Bull Dutch Grand Prix te Zandvoort, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
02-09-2021 Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdende ontheffing voor Heli Service Belgium van het verbod VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte die plaatsvinden binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied of boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
02-09-2021 Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdende ontheffing voor Heli and Co S.A. van het verbod VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte die plaatsvinden zowel boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen als gebieden die daarbuiten gelegen zijn, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
02-09-2021 Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdende ontheffing voor Heli and Co S.A. van het verbod VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte die plaatsvinden binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied of boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
01-09-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van de wegverbreding A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
31-08-2021 Kennisgeving ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Gorinchem, Altena en Geertruidenberg voor de reconstructie van de Rijksweg A27 Houten – knooppunt Hooipolder (deeltraject 2) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen