Datum Naam Status Soort informatie
21-01-2022 Besluit aanvraag vergunning Ontgrondingenwet Wieringervlaak/de Kreupel (Vakken 62 t/m 69) IJsselmeer Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. in Winkel, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
20-01-2022 Besluit van 30 november 2021, nr. 2021002349 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van de Rijksweg A27 Houten – knooppunt Hooipolder (deeltraject 1), vanaf de kruising A27 – Bergsche Maas bij de Keizersveerbrug tot 200 meter ten zuiden van de kruising A27 – Lange Broekstraat/Donge, voor de reconstructie van de Rijksweg A59, vanaf 160 meter oostelijk van de kruising A59 – Raadhuisstraat tot de kruising A59 – Statendamweg, alsmede voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de aansluiting Oosterhout bij de kruising A59 – Statendamweg en de Eendrachtsweg bij Raamsdonksveer, met bijkomende werken). officiële publicatie bekendmaking
19-01-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-01-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van de wegverbreding A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-01-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
19-01-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
18-01-2022 Kennisgeving ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente West Betuwe voor de realisatie van het project PHS Meteren-Boxtel, spoorboog Meteren, met bijkomende werken officiële publicatie bekendmaking
18-01-2022 Kennisgeving verlengen proceduretermijn Complex Nieuwe Haven (14B03) zaak 2021/1209, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
17-01-2022 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 oktober 2021, nr. IENW/BSK- 2021/270096, houdende vaststelling van het Protocol inzake de beheers- en beleidsmatige positie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Protocol KiM 2021) officiële publicatie bekendmaking
12-01-2022 Kennisgeving verlengen proceduretermijn MVK De Kooy, Rijksweg 20, Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
12-01-2022 Kennisgeving verlengen Johannes Postkazerne, Darp (gemeente Westerveld), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
12-01-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
11-01-2022 Kennisgeving verlenging Complex Nieuwe Haven (14B03) zaak 2021/1221, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
10-01-2022 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/ 21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) officiële publicatie bekendmaking
05-01-2022 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
31-12-2021 Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Gilze-Rijen, Rijksweg 121, Rijen (gemeente Gilze en Rijen), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
29-12-2021 Kennisgeving ontwerpbeschikking Vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10, Volkel (gemeente Uden), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
28-12-2021 Kennisgeving beschikking Vliegbasis Eindhoven, Flight Forum 1550, Eindhoven, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
27-12-2021 Kennisgeving melding Legerplaats Stroe (32F11) zaak 2021/1220, Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
24-12-2021 Kennisgeving beschikking Legerplaats Stroe, Wolweg 100, 3776 LT Stroe (gemeente Barneveld), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-12-2021 Net op zee IJmuiden Ver Alpha ontwerp inpassingsplan
23-12-2021 Kennisgeving beschikking Legerplaats Stroe, Wolweg 100, Stroe (gemeente Barneveld), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
23-12-2021 Kennisgeving aanvraag Legerplaats Stroe, Wolweg 100, Stroe (gemeente Barneveld), Inspectie Leefomgeving en Transport officiële publicatie bekendmaking
22-12-2021 Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
22-12-2021 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen