Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2023

Beste websitebezoeker,

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd; en houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt deze website anoniem bezoeken.

Doeleinden gegevensverwerking

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij GeoWeb (GIS&ICT, een afdeling van Sweco Nederland B.V.). Door gebruik te maken van onze diensten of onze website https://nieuweplannen.nl/index.html te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hieronder geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Het op de hoogte houden over actualiteiten op het gebied van ruimtelijke plannen

Via onze website kunt u zich aanmelden om door ons via e-mail notificaties op de hoogte te worden gehouden van informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke plannen in uw interessegebied. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om aan u de voor u gevraagde en/of relevante (aanvullende) informatie te verstrekken dan wel voor onderzoek naar het gebruik van de website en de bevindingen daarvan bij de gebruikers. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de e-mail notificaties. Iedere e-mail notificatie bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen van GeoWeb meer zult ontvangen. Daarnaast worden uw gegevens automatisch verwijderd uit onze systemen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Sweco is ISO 27001 gecertificeerd en hanteert bovendien een informatiebeveiligingsbeleid over het omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

Wanneer u gebruik maakt van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Dit om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen normaal gesproken binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Nieuweplannen.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sweco Nederland B.V., afdeling GIS&ICT. Bereikbaar via geowebhelpdesk@sweco.nl.
KVK-nummer 30129769

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van nieuweplannen.nl worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Nieuweplannen.nl maakt gebruik van informatie die beschikbaar wordt gesteld door gemeente, provincie en Rijk. Het kan gebeuren dat de door de gemeente, provincie en het Rijk verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig is. Hier hebben wij echter geen zicht op en kunnen u hier dan ook niet op attenderen. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Nieuweplannen.nl en aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.