Overheden zijn verplicht om voorgenomen ontwikkelingen bekend te maken in de Staatscourant, dit is wettelijk geregeld. Verder zijn overheden vanaf 1 januari 2010 ook verplicht om (ontwerp-) bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen op internet te publiceren. Nieuweplannen.nl maakt gebruik van de gegevens die op deze wijze beschikbaar komen.

Het gaat om informatie over de ruimtelijke ordening. Om precies te zijn: de kennisgevingen op gebied van ruimtelijke ordening in de Staatscourant en de volgende instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening: structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten, tijdelijke ontheffingen, projectbesluiten, beheersverordeningen, provinciale verordeningen, algemene maatregelen van bestuur aanwijzingen en rijksbestemmingsplannen.

Nieuweplannen.nl maakt gebruik van informatie die beschikbaar gesteld moet worden door gemeente, provincie en rijk. Maar als er informatie ontbreekt, zal nieuweplannen.nl u er ook niet op kunnen attenderen. Verder kan er binnen het systeem van nieuweplannen.nl natuurlijk ook iets mis gaan waardoor u niet op de hoogte gehouden wordt. Nieuweplannen.nl kan daar op dit moment geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden. Wel kunt u zelf eenvoudig controleren welke informatie er aanwezig is, door te klikken op “Welke plannen zijn er allemaal al?” Ook kunt u op de homepage zien wanneer er voor het laatst informatie is opgehaald door nieuweplannen.nl. De exacte voorwaarden vindt u hier.

Nee, de dienstverlening die wordt geboden op de website nieuweplannen.nl blijft in de toekomst gratis en voor iedereen toegankelijk.

De manier waarop nieuweplannen.nl omgaat met uw gegevens is heel eenvoudig: uw e-mailadres en voorkeuren worden opgeslagen in ons systeem, om u op die manier te kunnen informeren over ruimtelijke ontwikkelingen binnen uw interessegebied. Als u deze dienstverlening beëindigt, wordt uw e-mailadres en alle informatie die daaraan gekoppeld is gewist uit ons systeem. Verder wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om u te informeren over ontwikkelingen binnen nieuweplannen.nl zelf, zoals het melden van storingen, updates en nieuws. De exacte voorwaarden vindt u hier.

Nieuweplannen.nl is ontwikkeld door Sweco Nederland B.V. Binnen Sweco is de afdeling GIS&ICT actief. Deze afdeling houdt zich onder andere bezig met de technische kant van de ruimtelijke ordening, maar ook met het ontwikkelen van geografische informatiesystemen voor professionele, of laagdrempelige oplossingen. Nieuweplannen.nl combineert beide aspecten in een eenvoudige, maar innovatieve oplossing. Binnen nieuweplannen.nl werken we vanuit onze passie om nieuwe toepassingen te verzinnen voor beschikbare geografische overheidsgegevens.

Dat gebeurt ook wel. De dienstverlening van nieuweplannen.nl is dan ook een laagdrempelige aanvulling op de dienstverlening die de overheid zelf biedt. Nieuweplannen.nl verwijst bijvoorbeeld ook naar RO-Online, het landelijke RO portaal van de Nederlandse overheid. Dit is handig voor u als gebruiker: u wordt door nieuweplannen.nl op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en u wordt meteen correct doorverwezen als u een kennisgeving of bestemmingsplan wilt inzien. Nieuweplannen.nl biedt dus met name meerwaarde door het eenvoudige gebruik, de actieve signalering en het samenvoegen van verschillende informatiebronnen, zodat op het gebied van de ruimtelijke ordening een compleet beeld ontstaat.

Gemeentes, provincies en het rijk maken voorgenomen nieuwe ontwikkelingen bekend in de Staatscourant. De locatie van de bekendmaking omvat daarbij enkel een omschrijving. Voorbeelden van deze omschrijving zijn adres, perceelnummer, naam waterloop, etc. Aangezien de Staatscourant geen standaarden vereist voor de naamgeving van de locatie, waardoor deze traceerbaar is, zal het onmogelijk zijn om automatisch de correcte locatie te herleiden. Eveneens zijn er bij het afspreken van de berichtwisseling tussen de bekendmakende partij en de Staatscourant geen afspraken gemaakt over het op enige wijze uitwisselen van de contour van de locatie.

U kunt de ontwikkelingen bij nieuweplannen.nl volgen via ons Twitter kanaal. Op dit kanaal worden berichten geplaatst als er nieuwe ontwikkelingen gevonden zijn, maar ook de ontwikkelingen rondom nieuweplannen.nl zelf worden hier gepubliceerd.

De dienstverlening van nieuweplannen.nl heeft een openbaar karakter en kan door iedereen worden gebruikt. Maar wanneer u als professionele gebruiker behoefte heeft aan gespecialiseerde ondersteuning bij uw werkzaamheden dan kan Sweco Nederland u hierbij helpen. Wij hebben veel expertise in huis op het gebied van ruimtelijke ordening (RO) en GIS (Geografische Informatie Systemen). Met onze gecombineerde kennis kunnen wij u ondersteunen om uw werkprocessen efficiënter te maken. Meer informatie vindt u op http://geoweb.software/het-product/powered-by-sweco/