Datum Naam Status Soort informatie
17-11-2022 Buitengebied, Foarryp 22 te Wynaldum ontwerp wijzigingsplan
27-10-2022 Harlingen - Camping De Zeehoeve vastgesteld bestemmingsplan
03-08-2022 Stationslocatie Harlingen vastgesteld omgevingsvergunning
27-07-2022 Celciusstraat 12 ontwerp omgevingsvergunning
13-07-2022 Harlingen - Uitbreiding maritieme academie vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2022 Harlingen - Almenum wooncentrum vastgesteld bestemmingsplan
22-03-2022 Harlingen - William Boothstraat 2c en 4 vastgesteld wijzigingsplan
02-03-2022 Harlingen - Verplaatsing Aldi ontwerp bestemmingsplan
24-01-2022 Harlingen - William Boothstraat 2c en 4 ontwerp wijzigingsplan
04-01-2022 Harlingen - Wandelpad Westerzeedijk vastgesteld omgevingsvergunning
08-12-2021 Harlingen - Recreatiepark Westerzeedijk vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Harlingen - Kimswerderweg – Oosterparkweg vastgesteld bestemmingsplan
18-06-2021 Gemeente Harlingen - ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk officiële publicatie bekendmaking
10-06-2021 Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen – Almenum wooncentrum officiële publicatie bekendmaking
08-06-2021 Harlingen - Hoogstraat 10 vastgesteld wijzigingsplan
30-04-2021 Harlingen - Oostpoort fase 3 voorontwerp bestemmingsplan
30-04-2021 Voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3 officiële publicatie bekendmaking
19-04-2021 Ontwerpwijzigingsplan Harlingen – Hoogstraat 10 officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen- Koningin Wilhelminastraat (Woon- Zorggebouwen), besluit hogere waarde en exploitatieovereenkomst officiële publicatie bekendmaking
18-03-2021 Harlingen - Koningin Wilhelminastraat (Woon-zorggebouwen) vastgesteld bestemmingsplan
16-11-2020 Vaststelling wijzigingsplan Harlingen – Plan Zuid fase 3, besluit hogere grenswaarde, beeldkwaliteitsplan en exploitatieovereenkomst officiële publicatie bekendmaking
16-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Harlingen- Koningin Wilhelminastraat (Woon- Zorggebouwen) officiële publicatie bekendmaking
16-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde HARLINGEN - Kimswerderweg - Oosterparkweg officiële publicatie bekendmaking
05-10-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – Verleggen gasleiding Oude Trekweg 108 officiële publicatie bekendmaking
25-09-2020 Vastgesteld wijzigingsplan Dr. W. Dreesstraat en exploitatie-overeenkomst. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen