Datum Naam Status Soort informatie
10-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol, verleende omgevings-vergunning en exploitatieovereenkomst. officiële publicatie bekendmaking
06-07-2020 Ontwerp Beeldkwaliteitplan Perseverantiaterrein Harlingen officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Ontwerp wijzigingsplan Dr. W. Dreesstraat officiële publicatie bekendmaking
22-05-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen - Kimswerderweg - Oosterparkweg officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen- Koningin Wilhelminastraat (Woon-Zorggebouwen) officiële publicatie bekendmaking
17-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – Oosterhof, verzoek hogere waarde, verleende omgevingsvergunning en exploitatieovereenkomst. officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan Harlingen - verleggen gasleiding Oude Trekweg 108 officiële publicatie bekendmaking
06-04-2020 Bestemmingsplan Fietspad Wijnaldum – Midlum officiële publicatie bekendmaking
07-02-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Fietspad Wijnaldum – Midlum officiële publicatie bekendmaking
10-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan Harlingen - Oosterhof en ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 25 appartementen. officiële publicatie bekendmaking
01-11-2019 Ontwerp wijzigingsplan Andreasstrjitte – S. van der Ploegstrjitte officiële publicatie bekendmaking
04-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Fietspad Wijnaldum - Midlum officiële publicatie bekendmaking
26-07-2019 Bestemmingsplan Harlingen - Freyhof officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen - Oosterhof officiële publicatie bekendmaking
08-03-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – Freyhof, verzoek hogere waarde, verleende omgevingsvergunning en exploitatieovereenkomst. officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Naamgeving openbare ruimte Dukdalf terrein officiële publicatie bekendmaking
11-05-2018 Naamgeving openbare ruimte Amaliastraat en Alexiastraat gemeente Harlingen officiële publicatie bekendmaking
09-02-2018 Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan Buitengebied. officiële publicatie bekendmaking
06-11-2017 Ontwerp partiële herziening beheersverordeningen Gemeente Harlingen. officiële publicatie bekendmaking
06-11-2017 Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Gemeente Harlingen. officiële publicatie bekendmaking
03-10-2017 Ontwerp Wijzigingsplan Harlingen – Herstructurering Kluerd – Ropens officiële publicatie bekendmaking
04-04-2017 Ontwerp bestemmingsplan ‘Plan Zuid fase 2’ en Ontwerp Beeldkwaliteitsplan ‘Plan Zuid fase 2’ officiële publicatie bekendmaking
04-04-2017 Ontwerp uitwerkingsplan Harlingen - Dukdalfterrein officiële publicatie bekendmaking
21-12-2016 Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – De Spiker officiële publicatie bekendmaking
21-12-2016 Vastgesteld bestemmingsplan Midlum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen