Datum Naam Status Soort informatie
25-03-2020 Ter inzage het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’, en het besluit hogere waarden geluid officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Ter inzage liggen het ontwerp Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’, de ontwerp beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbesluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ alsmede het Mer-beoordelingsbesluit Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’. officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone scheepswerf ontwerp bestemmingsplan
12-03-2020 Meppel - Transformatiegebied Noordpoort ontwerp bestemmingsplan
04-03-2020 Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Ryge’ officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat vastgesteld bestemmingsplan
17-01-2020 Mededeling voorbereidingsbesluit Transformatiegebied Noordpoort 2020 officiële publicatie bekendmaking
16-01-2020 Transformatiegebied Noordpoort 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-01-2020 Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade voorontwerp bestemmingsplan
13-12-2019 Ontheffing APV, atikel 2:3 ten behoeve van het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Meppel - Randweg Westerstouwe vastgesteld bestemmingsplan
21-11-2019 Bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat ontwerp bestemmingsplan
20-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’, ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerp Beeldkwaliteitsplan Dahliastraat officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Ter inzage het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis en gecoördineerde ter inzage vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Ziekenhuis 2018, omgevingsvergunning nieuwbouw ziekenhuis en hoger grenswaarden wegverkeerslawaai officiële publicatie bekendmaking
27-09-2019 Mededeling voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Meppel - Ziekenhuis 2018 vastgesteld bestemmingsplan
26-09-2019 Industrieweg 2 e.o. Meppel vastgesteld voorbereidingsbesluit
23-09-2019 Ter inzage liggen het ontwerp Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’, de ontwerp beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbesluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ alsmede het Mer-beoordelingsbesluit Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’. officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28’ officiële publicatie bekendmaking
15-05-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg Westerstouwe’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2019 Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 voorontwerp bestemmingsplan
17-04-2019 Gecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Ziekenhuis 2018’, ontwerpbesluit hogere grenswaarde en ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw ziekenhuis. Ter inzage ontwerp Beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis officiële publicatie bekendmaking
22-03-2019 Meppel - Ziekenhuis 2018 ontwerp bestemmingsplan
14-02-2019 Bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat voorontwerp bestemmingsplan
06-02-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nijeveen - Julianastraat, 't Oevertje en Burgemeester Weimalaan’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen