Datum Naam Status Soort informatie
29-04-2021 Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2021 officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Hoogeveenseweg 38 e.o. te Meppel vastgesteld voorbereidingsbesluit
13-04-2021 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Ontheffing APV, artikel 2:3 ten behoeve van het plaatsen van (een) oplaad/-infrastructuur nabij Roerdomp 7 te Meppel officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Ontheffing APV, artikel 2:3 ten behoeve van het plaatsen van een oplaadpaal/- infrastructuur nabij Jufferenpad 36 en een nabij Osseweide 32 te Meppel officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Ontheffing APV, artikel 2:3 ten behoeve van het plaatsen van (een) oplaadpaal/-infrastructuur nabij Mast 2 te Meppel officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Gecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ en ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw 11 woningen. officiële publicatie bekendmaking
26-02-2021 Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’ officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’ officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme ontwerp bestemmingsplan
09-02-2021 Vooraankondiging en inspraakprocedure partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2021 Vaststelling bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Partiële herziening 'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E' voorontwerp bestemmingsplan
03-02-2021 Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76' officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Meppel - Industrieweg 2 e.o. vastgesteld bestemmingsplan
28-01-2021 Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76 vastgesteld bestemmingsplan
27-01-2021 Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Publicatie toegangsbesluit coördinatieregeling ‘Herontwikkeling Ds. van Halsemastraat 14’ officiële publicatie bekendmaking
22-01-2021 Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o. voorontwerp bestemmingsplan
06-01-2021 Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14 ontwerp bestemmingsplan
29-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Chw bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020 vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen