Datum Naam Status Soort informatie
29-09-2022 oprichten van 10 woningen Meijersweg-t'Kotte ontwerp omgevingsvergunning
21-09-2022 Sportlaan Driene e.o vastgesteld structuurvisie
20-09-2022 De Hofmakerij ontwerp bestemmingsplan
18-08-2022 oprichten van een woning aan de Borgmanweg 6 vastgesteld omgevingsvergunning
13-07-2022 Buitengebied-omgeving Kristenbos vastgesteld bestemmingsplan
13-07-2022 Hof te Twekkelo vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2022 de Appendage vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2022 Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25-Morshoekweg 25 vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2022 Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2022 Marktplein, deel kiosk en fietsenkelder vastgesteld omgevingsvergunning
08-06-2022 Buitengebied, herziening 18 percelen vastgesteld bestemmingsplan
08-06-2022 Parapluplan ondergrondse 110kV kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele vastgesteld bestemmingsplan
08-06-2022 Parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg vastgesteld bestemmingsplan
08-06-2022 Stationsvervanging Hengelo Weideweg vastgesteld bestemmingsplan
07-06-2022 Omgevingsvisie Het Hart van Hengelo ontwerp structuurvisie
08-04-2022 oprichten van 2 woonhuizen aan de Oldenzaalsestraat 172/Oude Postweg 9 ontwerp omgevingsvergunning
01-04-2022 LNG afgiftepunt, Höltersweg 50 vastgesteld omgevingsvergunning
22-03-2022 Hof te Twekkelo ontwerp bestemmingsplan
11-03-2022 Dr. Schaepmanstraat 34 vastgesteld omgevingsvergunning
09-03-2022 Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Vooroorlogse Wijken omgeving Bloemenbuurt vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Voorbereidingsbelsuit flitsbezorgdiensten en dark stores vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-02-2022 Omgevingsprogramma nieuwe energie 2021-2030 vastgesteld structuurvisie
26-01-2022 Marskant 10B vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen