Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2022 oprichten van 2 woonhuizen aan de Oldenzaalsestraat 172/Oude Postweg 9 ontwerp omgevingsvergunning
07-04-2022 Marktplein, deel kiosk en fietsenkelder ontwerp omgevingsvergunning
01-04-2022 LNG afgiftepunt, Höltersweg 50 vastgesteld omgevingsvergunning
22-03-2022 Hof te Twekkelo ontwerp bestemmingsplan
22-03-2022 Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25-Morshoekweg 25 ontwerp bestemmingsplan
22-03-2022 Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 ontwerp bestemmingsplan
15-03-2022 Buitengebied-omgeving Kristenbos ontwerp bestemmingsplan
11-03-2022 Dr. Schaepmanstraat 34 vastgesteld omgevingsvergunning
09-03-2022 Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Vooroorlogse Wijken omgeving Bloemenbuurt vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Voorbereidingsbelsuit flitsbezorgdiensten en dark stores vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-02-2022 Omgevingsprogramma nieuwe energie 2021-2030 vastgesteld structuurvisie
08-02-2022 Buitengebied, herziening 18 percelen ontwerp bestemmingsplan
26-01-2022 Marskant 10B vastgesteld omgevingsvergunning
18-01-2022 Sportlaan Driene e.o ontwerp structuurvisie
17-01-2022 Partiële herziening Woonvisie Hengelo 2016-2026 ontwerp structuurvisie
22-12-2021 Marskant - Walhoflocatie vastgesteld bestemmingsplan
22-12-2021 Voorbereidingsbesluit bescherming karakteristieke panden, in en om het gebied Hart van Zuid vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-12-2021 de Appendage ontwerp bestemmingsplan
01-12-2021 Beatrixstraat 70 vastgesteld omgevingsvergunning
24-11-2021 Broek, Noordrand vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2021 Dikkers terrein vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2021 Kavel Deldenerstraat- Lombokstraat vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2021 Marskant vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen