Datum Naam Status Soort informatie
13-01-2021 Gemeente Raalte, ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 41e wijziging, omgeving Hooilandweg 2A’ officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Gemeente Raalte, bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 42e wijziging, omgeving Zwolseweg 52 (landgoed De Gunne)’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeerslawaai officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Intrekken omgevingsvergunning Bergweg Luttenberg officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Buitengebied Raalte, 42e wijziging, omgeving Zwolseweg 52 (landgoed De Gunne) vastgesteld wijzigingsplan
16-12-2020 Vastgestelde Omgevingsvisie (Structuurvisie) Horizon gemeente Raalte 2040 officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Gemeente Raalte, bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 40, omgeving Heinoseweg 15 en Raalterstraat 66 officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Kanaaldijk-zuid in Heino officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Kanaaldijk-zuid westelijk deel officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Gemeente Raalte, Ontwerpbestemmingsplan Heino, Stationsweg 11a officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Buitengebied Raalte, 41e wijziging, omgeving Hooilandweg 2A ontwerp wijzigingsplan
02-12-2020 Heino, Stationsweg 11a ontwerp bestemmingsplan
27-11-2020 Omgevingsvergunning bouw en aanleg zonnepanelenpark (oostelijke deel) Kanaaldijk-zuid t.h.v. 4 Heino vastgesteld omgevingsvergunning
27-11-2020 Omgevingsvergunning bouw en aanleg zonnepanelenpark (westelijke deel) Kanaaldijk-zuid t.h.v. 4 Heino vastgesteld omgevingsvergunning
26-11-2020 Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 40, omgeving Heinoseweg 15 en Raalterstraat 66 vastgesteld bestemmingsplan
26-11-2020 Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040 vastgesteld structuurvisie
11-11-2020 Gemeente Raalte, bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 44e wijziging, omgeving Raamsweg 47/47A officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Raalte, Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, Verzamelplan 2020 officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 42e wijziging, omgeving Zwolseweg 52 (landgoed De Gunne)’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeerslawaai officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 38, omgeving Hondemotsweg 30 officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Buitengebied Raalte, 42e wijziging, omgeving Zwolseweg 52 (landgoed De Gunne) ontwerp wijzigingsplan
27-10-2020 Buitengebied Raalte, 44e wijziging, omgeving Raamsweg 47 en 47A vastgesteld wijzigingsplan
26-10-2020 Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 38, omgeving Hondemotsweg 30 ontwerp bestemmingsplan
21-10-2020 Gemeente Raalte, vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 37, omgeving Nieuwe Lemelerveldseweg 1 officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Gemeente Raalte, bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 45e wijziging, omgeving Lageweg 32, officiële publicatie bekendmaking
13-10-2020 Buitengebied Raalte, 45e wijziging, omgeving Lageweg 32 vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen