Datum Naam Status Soort informatie
01-10-2013 Scharenburg 2e fase, Zoelen vastgesteld bestemmingsplan
21-08-2013 Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied, Middelwaard West, Lienden’, Buren officiële publicatie bekendmaking
26-06-2013 Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening, Buren officiële publicatie bekendmaking
25-06-2013 Wijzigingsplan Smalriemseweg/De Kalveren te Beusichem vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2013 Kernen Buren vastgesteld bestemmingsplan
05-06-2013 Coördinatie ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Zoelen, Scharenburg 2e fase, Buren officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Buren, Appelgaard officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen’, Buren officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Scharenburg 2e fase, Zoelen ontwerp bestemmingsplan
22-05-2013 Aanwijzingsbesluit Marsdijk 37-39 vastgesteld aanwijzingsbesluit
22-05-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Tielsestraat, Maurik (tankstation), Buren officiële publicatie bekendmaking
22-05-2013 Voorbereidingsbesluit 35 percelen in het buitengebied, Buren officiële publicatie bekendmaking
21-05-2013 Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld bestemmingsplan
21-05-2013 Reparaties Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld voorbereidingsbesluit
21-05-2013 Buren, Appelgaard vastgesteld bestemmingsplan
15-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpontgrondingsvergunning, Buitengebied Lingemeer 2, Buren officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening, Buren officiële publicatie bekendmaking
23-04-2013 Buitengebied, Lingemeer 2 ontwerp bestemmingsplan
02-04-2013 Buitengebied, Tielsestraat, Maurik (tankstation) vastgesteld bestemmingsplan
02-04-2013 Buitengebied, derde herziening vastgesteld bestemmingsplan
14-03-2013 Beusichem, Smalriemseweg onherroepelijk wijzigingsplan
28-02-2013 Bestemmingsplan Buitengebied, Bedrijventerrein Buitenweg, Maurik onherroepelijk bestemmingsplan
31-01-2013 Buren kernen ontwerp bestemmingsplan
30-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan Kernen Buren, Buren officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan Markt 11 en Smalriemseweg ong. te Beusichem, Buren officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen