Datum Naam Status Soort informatie
01-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Homoet’ officiële publicatie bekendmaking
01-04-2009 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Sportpark en ontsluitingsweg Maurik’ officiële publicatie bekendmaking
09-04-2009 M.E.R. beoordeling Beusichemse Broeksteeg 4 te Beusichem officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Goedkeuring planwijzigingen ‘Buitengebied Lienden 1996’ door Gedeputeerde Staten officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Goedkeuring planwijziging “Buitengebied Maurik 1983” door Gedeputeerde Staten officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Goedkeuring Bestemmingsplan ‘Woongebied Lingemeer’ officiële publicatie bekendmaking
03-06-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Sportpark en ontsluitingsweg Maurik’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2009 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Herstructurering Woningbouw Buren’ officiële publicatie bekendmaking
22-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandekkers’ in Ravenswaaij officiële publicatie bekendmaking
22-07-2009 Heroverweging goedkeuring wijzigingsplan nummer 23, Molenkade Buitengebied Buren 1997 officiële publicatie bekendmaking
27-07-2009 Goedkeuring planwijziging ‘Buitengebied Lienden’ door gedeputeerde staten officiële publicatie bekendmaking
28-07-2009 Vooraankondiging bestemmingsplan Maurik Oost officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Goedkeuring bestemmingsplan ‘Waterrecreatiegebied Eiland van Maurik 2007’ officiële publicatie bekendmaking
30-07-2009 Onthouding goedkeuring bestemmingsplan ‘Buitengebied Buren 1997, Gedeeltelijke herziening E’ officiële publicatie bekendmaking
11-08-2009 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Homoet’ officiële publicatie bekendmaking
19-08-2009 Onthouding goedkeuring bestemmingsplan ‘Middelwaard West, K3, Parapluplan ten behoeve van een op- en overslagterrein’ officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Goedkeuring planwijziging door Gedeputeerde Staten officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan voor Kniphoek 1a in Eck en Wiel officiële publicatie bekendmaking
23-09-2009 Goedkeuring planwijziging door Gedeputeerde Staten officiële publicatie bekendmaking
29-09-2009 Bestemmingsplan Buitengebied Buren vastgesteld gemeentelijk plan
30-09-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Lienden’ officiële publicatie bekendmaking
21-10-2009 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Buren 2008’ officiële publicatie bekendmaking
21-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan Hooghendijck, Beusichem officiële publicatie bekendmaking
22-10-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Herstructurering woningbouw Buren’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Voorbereiding herziening bestemmingsplan ‘Kom Lienden’ (art. 3.7 Wro) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen