Datum Naam Status Soort informatie
01-04-1993 Goiberdingen vastgesteld bestemmingsplan
01-04-2009 Bestemmingsplan ‘Beschermd Stadsgezicht’ officiële publicatie bekendmaking
01-04-2009 Voorbereiding verlenging voorkeursrecht ‘Parijsch Zuid‘ officiële publicatie bekendmaking
15-04-2009 Vooraankondiging uitbreiding Parijsch Zuid officiële publicatie bekendmaking
06-05-2009 Voorbereidingsbesluit voor de gebieden Binnenstad en Parijsch-Zuid officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Parijsch Zuid officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Hond/Bloemenwijk’ officiële publicatie bekendmaking
29-06-2009 Verlenging gemeentelijk voorkeursrecht ‘Parijsch’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2009 Uitwerkingsplan nieuwbouw HAVO Lek en Linge officiële publicatie bekendmaking
19-08-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Buitenhof’ officiële publicatie bekendmaking
26-08-2009 Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Buitenhof’ officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Vastgesteld uitwerkingsplan nieuwbouw HAVO Lek en Linge officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Bedrijventerrein Pavijen I tm IV vastgesteld bestemmingsplan
18-11-2009 Uitwerkingsplan Havolocatie Lek en Linge onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
18-11-2009 Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, kamperen en recreëren officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Goedkeuring wijzigingsplan ex artikel 11 WRO (oud) ‘Landgoed De Geer’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Hond/Bloemenwijk’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
20-01-2010 Ontwerpprojectbesluit Parijsch Zuid eerste fase; woningbouw en bouwrijp maken van gronden officiële publicatie bekendmaking
20-01-2010 Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wet geluidhinder Parijsch Zuid, eerste fase officiële publicatie bekendmaking
10-02-2010 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Lanxmeer officiële publicatie bekendmaking
03-03-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitenhof’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 De Hond/Bloemenwijk onherroepelijk bestemmingsplan
26-05-2010 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Hart van Nieuwstad officiële publicatie bekendmaking
09-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan Lanxmeer officiële publicatie bekendmaking
16-06-2010 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘De Bloembedden’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen