Datum Naam Status Soort informatie
03-08-2011 Terweijde goedgekeurd; goedgekeurd met uitzondering van onthoudingen gemeentelijk plan
23-06-2021 Voorontwerp wijzigingsplan “Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg” (NL.IMRO.0216.WPMultatulilaan2-VO01), Culemborg officiële publicatie bekendmaking
09-06-2021 Coördinatiebesluit ‘Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg’ officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van percelen gelegen in het plangebied Stationsomgeving/Pavijen I te Culemborg ingevolge artikel 6 juncto artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Voorbereidingsbesluit Pavijen I-IV(ged.) Culemborg officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de erftransformatie Goilberdingerdijk 41 te Culemborg officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Vaststelling nadere eisen conform artikel 31 bestemmingsplan ‘Buitengebied’ juncto artikel 3.6 lid 1d Wro, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Honddijk 4-4a’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vijf tiny houses op de hoek van de Anna Blamanweg/Douwe Dekkerspad, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Windwinning Culemborg’ (NL.IMRO.0216. BPWindwinning-VO01) en inspraak concept Combi-MER ‘Windwinning Culemborg’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’. officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Elisabeth-hof, Culemborg” (NL.IMRO.0216.BPElisabethhof-ON01), Culemborg officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Ontwerpwijzigingsplan “Locatie Van der Heiden”, Culemborg en ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Bestemmingsplan ‘Culemborg-West Rosa Manusstraat 3’ Culemborg onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde geluid ‘Rosa Manusstraat 3’ officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Bestemmingsplan ‘Gelddijk’ Culemborg onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Bestemmingsplan 'Gelddijk' en besluit hogere grenswaarde geluid ‘Gelddijk’ officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Pavijen V, herziening noordrand officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Rosa Manusstraat 3’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Terweijde’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Bestemmingsplan Fort Everdingen officiële publicatie bekendmaking
11-09-2019 Ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gelddijk’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Gelddijk officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen