Datum Naam Status Soort informatie
03-05-2022 Duiven, Windturbines RWZI InnoFase ontwerp bestemmingsplan
15-03-2022 Helhoek ong. (naast Helhoek 17) ontwerp bestemmingsplan
10-03-2022 Eltensestraat 17 vastgesteld bestemmingsplan
22-02-2022 Helhoek ong. (naast Helhoek 18) ontwerp bestemmingsplan
15-02-2022 Groessen en Loo vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2022 Sint Antoniusstraat 8-10 Loo ontwerp bestemmingsplan
15-02-2022 Omgevingsvisie Duiven vastgesteld structuurvisie
08-02-2022 Rijksweg 62, Duiven ontwerp bestemmingsplan
18-01-2022 Wonen onder de toren Groessen vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2021 Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2021 Uitbreiding AVR Afvalverwerking vastgesteld bestemmingsplan
09-11-2021 Molenstraat 15, Groessen vastgesteld omgevingsvergunning
05-10-2021 Bedrijventerrein Seingraaf, tweede partiële herziening vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2021 Gemeente Duiven - vaststelling bestemmingsplan - Hoflaan ong. Loo (voormalige kleuterschoollocatie officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Hoflaan ong. Loo (voormalige kleuterschoollocatie) vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2021 Gemeente Duiven - vaststelling wijzigingsplan - Lijkweg 19, Groessen officiële publicatie bekendmaking
25-05-2021 Wijzigingsplan Lijkweg 19 Groessen vastgesteld wijzigingsplan
12-05-2021 Gemeente Duiven - omgevingsvergunning en huisnummerbesluit - bedrijfsverzamelgebouw - Nieuwgraaf 9-13, Duiven officiële publicatie bekendmaking
04-05-2021 Nieuwgraaf 9 t/m 13 vastgesteld omgevingsvergunning
28-04-2021 Gemeente Duiven - ontwerp intrekkingsbesluit - Toekomst ong., Duiven officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Gemeente Duiven - ontwerpbesluit verzoek intrekken omgevingsvergunning - Windturbines RWZI InnoFase/Duiven officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Gemeente Duiven - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Lijkweg 19, Groessen officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Gemeente Duiven - ontwerpbesluit - verzoek intrekken omgevingsvergunning Windturbines RWZI InnoFase/Duiven officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Gemeente Duiven - terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan - Hoflaan ong. Loo (voormalige kleuterschoollocatie) officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gemeente Duiven - ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontwerp huisnummerbesluit en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling - bedrijfsverzamelgebouw - Nieuwgraaf 9-13, Duiven officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen