Datum Naam Status Soort informatie
21-04-2020 Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuiderzeestraatweg Oost 100 en 102. officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. het ontwerpbestemmingsplan "Zuiderzeestraatweg Oost 100 en 102" officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 en het beeldkwaliteitsplan officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Heidezoom 2019" officiële publicatie bekendmaking
23-03-2020 Heidezoom 2019 ontwerp bestemmingsplan
17-03-2020 Omgevingsvergunning Het Straatje 4A1 t/m 4A12 vastgesteld omgevingsvergunning
17-03-2020 RECTIFICATIE: Omgevingsvergunning bouwen van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12 te Elburg officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Nieuwstadsweg 17 te Elburg. officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwstadsweg 17” te Elburg. officiële publicatie bekendmaking
10-03-2020 Nieuwstadsweg 17 ontwerp bestemmingsplan
18-02-2020 Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kuijlmansweg 2 te Doornspijk. officiële publicatie bekendmaking
11-02-2020 Omgevingsvergunning bouwen van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12 te Elburg officiële publicatie bekendmaking
07-02-2020 Kuijlmansweg 2 Doornspijk ontwerp bestemmingsplan
28-01-2020 Vastgesteld exploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening. officiële publicatie bekendmaking
20-01-2020 Exploitatieplan Broeklanden fase 2, eerste herziening vastgesteld exploitatieplan
14-01-2020 RECTIFICATIE: Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning Hofstede de Wijck Tempelweg/Melksteeg te Elburg officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning Hofstede de Wijck Tempelweg/Melksteeg te Elburg officiële publicatie bekendmaking
16-12-2019 Hofstede De Wijck vastgesteld bestemmingsplan
10-12-2019 Ter inzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan 'Bedrijventerrein Broeklanden 2019' te Elburg en het besluit c.a. officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Bedrijventerrein Broeklanden 2019 vastgesteld uitwerkingsplan
02-10-2019 Vaststelling van het bestemmingsplan "Wildemaet 2019" officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vaststelling van het bestemmingsplan ''Wildemaet 2019'' officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12 te Elburg officiële publicatie bekendmaking
16-09-2019 5 woningen Wildemaetstraat, Elburg vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen