Datum Naam Status Soort informatie
02-12-2020 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal en beeldkwaliteitsplan, gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Omgevingsvergunning Fraterwaard 2 Ellecom ontwerp omgevingsvergunning
11-11-2020 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen Fraterwaard 2 te Ellecom officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Beschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Waterstraat 11 te Velp officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Arnhemsestraatweg 16 te Dieren officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vastgesteld Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Zutphensestraatweg 1a te Velp; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Omgevingsvergunning Overkappingen Arnhemsestraatweg 16, Dieren vastgesteld omgevingsvergunning
27-10-2020 Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2020 Omgevingsvergunning Zutphensestraatweg 1a, Velp vastgesteld omgevingsvergunning
27-10-2020 Omgevingsvergunning Waterstraat 11, Velp vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Havikerwaard 49, De Steeg; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Vastgesteld Bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Vastgesteld Bestemmingsplan Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 bestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal vastgesteld bestemmingsplan
30-09-2020 Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75 vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2020 Omgevingsvergunning Uitbreiding Havikerwaard 49, De Steeg ontwerp omgevingsvergunning
29-09-2020 Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2020 Rivierklimaatpark IJsselpoort vastgesteld structuurvisie
23-09-2020 Bestemmingsplan Dieren-Midden, herziening locatie Stationsgebied ontwerp bestemmingsplan
23-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Midden herziening locatie stationsgebied’ officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 1 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp; gemeente Rheden en 2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het gebruik van een aanbouw voor een logiesfunctie voor stalknechten Zutphensestraatweg 1a te Velp officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Omgevingsvergunning Zutphensestraatweg 1a, Velp ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen