Datum Naam Status Soort informatie
30-09-2020 Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75 vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2020 Omgevingsvergunning Uitbreiding Havikerwaard 49, De Steeg ontwerp omgevingsvergunning
29-09-2020 Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2020 Rivierklimaatpark IJsselpoort vastgesteld structuurvisie
23-09-2020 Bestemmingsplan Dieren-Midden, herziening locatie Stationsgebied ontwerp bestemmingsplan
15-07-2020 1 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp; gemeente Rheden en 2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het gebruik van een aanbouw voor een logiesfunctie voor stalknechten Zutphensestraatweg 1a te Velp officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Omgevingsvergunning Zutphensestraatweg 1a, Velp ontwerp omgevingsvergunning
14-07-2020 Omgevingsvergunning Waterstraat 11, Velp ontwerp omgevingsvergunning
08-07-2020 1 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal 2 Welstandsbeleid officiële publicatie bekendmaking
06-07-2020 Voorbereidingsbesluit ‘Rheden 2020’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Voorbereidingsbesluit Rheden 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
01-07-2020 bestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal ontwerp bestemmingsplan
10-06-2020 Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Arnhemsestraatweg 16, Dieren; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 1 Ontwerpbestemmingsplan; gemeente Rheden en 2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Omgevingsvergunning Overkappingen Arnhemsestraatweg 16, Dieren ontwerp omgevingsvergunning
02-06-2020 Bestemmingsplan Rheden - Haveland 2019 ontwerp bestemmingsplan
28-05-2020 Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden ontwerp bestemmingsplan
27-05-2020 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c te Rheden officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019 te Rheden officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75; gemeente Rheden officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75 officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75 ontwerp bestemmingsplan
04-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Velp 2019, Correctie Woongebieden Noord en Zuid officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen