Datum Naam Status Soort informatie
25-03-2021 Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (D5001) vastgesteld bestemmingsplan
17-03-2021 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp besluiten Reparatie veehouderijen (D4100) officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp besluit bestemmingsplan Biddinghuizen-Alikruikweg-Festivalcamping (D5002) officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Reparatie veehouderijen (D4100) voorontwerp bestemmingsplan
03-03-2021 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan voor recreatieparken in de gemeente Dronten officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Terinzagelegging vastgestelde besluiten Partiële herziening Dormio resort Veluwemeer (8031) officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Partiële herziening Dormio resort Veluwemeer vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2021 Voorbereidingsbesluit recreatieparken vastgesteld voorbereidingsbesluit
30-12-2020 Gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Lidl Dronten West (D3002) vastgesteld gerechtelijke uitspraak
23-12-2020 Terinzagelegging vastgestelde besluiten ‘Dronten – Woningbouw De Boeg’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Terinzagelegging ontwerpbesluiten ‘Ketelhaven – Esdoornlaan (D1002)’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Dronten - Woningbouw De Boeg (D1003) vastgesteld bestemmingsplan
15-12-2020 Esdoornlaan Ketelhaven ontwerp bestemmingsplan
09-12-2020 Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor de bouw van een woonzorggebouw aan de Vierlander te Dronten officiële publicatie bekendmaking
02-12-2020 Terinzagelegging ontwerpbesluiten “Swifterbant nieuwe hoekwoning naast Narcisstraat 14 (D1000PB03)” officiële publicatie bekendmaking
26-11-2020 Vierlander ong. Dronten vastgesteld omgevingsvergunning
28-10-2020 Terinzagelegging ontwerp besluit Nieuwe Natuur Oostkant Dronten officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Terinzagelegging ontwerp besluiten Swifterbant Zuid officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Gewijzigde besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvraag Beursstraat 14 Dronten officiële publicatie bekendmaking
22-10-2020 Dronten - N307 Roggebotcomplex (8091) vastgesteld bestemmingsplan
21-10-2020 Exploitatieplan Swifterbant-Zuid 2020 ontwerp exploitatieplan
21-10-2020 Swifterbant - Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid (D1004) ontwerp bestemmingsplan
20-10-2020 Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (D5001) ontwerp bestemmingsplan
07-10-2020 Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor de bouw van een woonzorggebouw aan de Vierlander te Dronten officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen