Datum Naam Status Soort informatie
13-07-2021 Appartementengebouwen Lichtpenweg 6 vastgesteld omgevingsvergunning
13-07-2021 Het Bastion Hotel vastgesteld omgevingsvergunning
13-07-2021 Zonnehof 10 vastgesteld omgevingsvergunning
06-07-2021 Partiele herziening bedrijventerreinen e.o. en snelwegen Lubeckweg-bouwmarkt en tuincentrum vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2021 Lubeckweg - bouwmarkt met drive-in en tuincentrum vastgesteld omgevingsvergunning
02-07-2021 Partiele herziening Amersfoort Zuid en Kattenbroek-Marimbastraat 1-29 ontwerp bestemmingsplan
30-06-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dirk Loogenstraat 14 officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wijziging Parkeren Locatie Sportfondsenbad officiële publicatie bekendmaking
29-06-2021 Wijziging parkeren locatie Sportfondsenbad ontwerp omgevingsvergunning
29-06-2021 Dirk Loogenstraat 14 ontwerp omgevingsvergunning
29-06-2021 Kop van Isselt vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-05-2021 Verleende omgevingsvergunning Stoutenburgerlaan 22/22a officiële publicatie bekendmaking
19-05-2021 Het duurzame en circulaire bedrijventerrein Vinkenhoef te Amersfoort: tervisielegging (gewijzigd) vastgesteld ‘Chw bestemmingsplan Vinkenhoef’, exploitatieplan ‘Vinkenhoef’, beeldkwaliteitsplan ‘Vinkenhoef’ en beleidsregel ‘Duurzaamheid Vinkenhoef’ met bijbehorende stukken officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Zonnehof 10 ontwerp omgevingsvergunning
28-04-2021 Besluit omgevingsvergunning zero-emissie energiestation De Wieken officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Besluit omgevingsvergunning bouw schietfaciliteiten op het kazerneterrein van Kamp Soesterberg aan het Zeisterspoor officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnehof 10 officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Uitspraak Raad Van State vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-04-2021 Gewijzigde vaststelling (ex art 6:19 Awb) bestemmingsplan Podium officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Podium vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2021 Stoutenburgerlaan 22-22a vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2021 Schietfaciliteiten Kamp Soesterberg vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2021 Zero Emissie Energiestation De Wieken vastgesteld omgevingsvergunning
15-04-2021 Terinzagelegging Wabo-projectbesluit voor de bouw van een hotel aan De Windturbine officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Het Bastion Hotel ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen