Datum Naam Status Soort informatie
13-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 11-15 officiële publicatie bekendmaking
12-11-2019 Amersfoortststraat 11-15 ontwerp bestemmingsplan
09-10-2019 Omgevingsvergunning Zonnepark Maatweg officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Zonnepark Maatweg vastgesteld omgevingsvergunning
25-09-2019 Besluit omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Hogeweg 25 officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Ontwerp Chw-bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten – energieinstallaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 Hogeweg 25 vastgesteld omgevingsvergunning
18-09-2019 Besluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bijbehorend bouwwerk naar een zelfstandige woning op Soesterweg 156A en het tegelijkertijd legaliseren van een gerealiseerde uitbreiding van het bijbehorend bouwwerk. officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 VOORBEREIDINGSBESLUIT UTRECHTSEWEG  297-301 officiële publicatie bekendmaking
10-09-2019 Utrechtseweg 297-301 verpleegtehuis Lichtenberg vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-09-2019 Soesterweg 156A vastgesteld omgevingsvergunning
04-09-2019 Ontwerp Chw-bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Vaststelling Partiële herziening uitwerkingsplan Laak 2B – Laakse Tuinen officiële publicatie bekendmaking
03-09-2019 Chw-bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten-energie installaties met houtige biomassa en/of fosiele brandstoffen ontwerp bestemmingsplan
29-08-2019 partiele herziening uitwerkingsplan Laak 2B Laakse tuinen vastgesteld bestemmingsplan
30-07-2019 Chw bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 ontwerp bestemmingsplan
24-07-2019 Hogeweg 25 ontwerp omgevingsvergunning
24-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Hogeweg 25 officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Soesterweg 156A officiële publicatie bekendmaking
16-07-2019 Soesterweg 156A ontwerp omgevingsvergunning
10-07-2019 Zonnepark Maatweg ontwerp omgevingsvergunning
10-07-2019 Ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan Laak 2B – Laakse Tuinen officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonnepark Maatweg officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 partiele herziening uitwerkingsplan Laak 2B Laakse tuinen ontwerp bestemmingsplan
26-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Liendersteweg e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen