Datum Naam Status Soort informatie
11-01-2018 Bestemmingsplan Kampstraat 2B vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
23-01-2018 Pr. Bernhardlaan 7-7a ontwerp omgevingsvergunning
01-02-2018 Bestemmingsplan “Landelijk Gebied, Landgoed Pijnenburg” en besluit hogere waarden voor het wijzigen van de functie van het koetshuis van Landgoed Pijnenburg vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-02-2018 Publicatie ontwerpbesluit ex. art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo voor het realiseren van een woning en het bouwen van bijgebouwen op de percelen Prins Bernhardlaan 7 en 7a in Baarn officiële publicatie bekendmaking
02-02-2018 Eemnesserweg 55a - 59 ontwerp bestemmingsplan
08-02-2018 Ontwerpbestemmingsplan Eemnesserweg 55a-59 officiële publicatie bekendmaking
22-02-2018 Rectificatie - Ontwerpbestemmingsplan Eemnesserweg 55a-59 te Baarn officiële publicatie bekendmaking
24-04-2018 Pr. Bernhardlaan 7-7a vastgesteld omgevingsvergunning
07-05-2018 Gemeente Baarn - Prins Bernhardlaan 7 en 7 A - verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
08-05-2018 Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk), Baarn ontwerp bestemmingsplan
24-05-2018 Vooraankondiging en inzage voorontwerpbestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
24-05-2018 Vooraankondiging en inzage voorontwerpbestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
11-10-2018 Ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen plaatsen van een digitale reclamemast op sportcomplex Ter Eem (hoek atletiekbaan) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
12-10-2018 Digitale reclamemast op sportpark Ter Eem, Baarn ontwerp omgevingsvergunning
18-10-2018 Rectificatie - Ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen plaatsen van een digitale reclamemast op sportcomplex Ter Eem (hoek atletiekbaan) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
18-10-2018 Vooraankondiging en inzage voorontwerpbestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
18-10-2018 Vooraankondiging en inzage voorontwerpbestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
31-10-2018 Eemnesserweg 55a - 59 vastgesteld bestemmingsplan
09-11-2018 Bestemmingsplan “Eemnesserweg 57a-59 (Kooijhoek)” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
28-11-2018 Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Baarn vastgesteld bestemmingsplan
29-11-2018 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Heuveloordstraat 11a en 11B (fase 1), bouw van 8 woningen officiële publicatie bekendmaking
13-12-2018 Bestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Baarn vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen De Loef (fase 1 en 2), realiseren van 28 appartementen en ontwerpbesluit hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Rectificatie inzake publicatie in staatscourant2 Nr. 1509 van 10 januari 2019 inzake Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen De Loef (fase 1 en 2), realiseren van 28 appartementen en ontwerpbesluit hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
17-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden De Tuinen van Noord, de Drakentuin (locatie Montini-school) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen