Datum Naam Status Soort informatie
24-11-2016 Bestemmingpslan Rijnseweg 1, Odijk vastgesteld bestemmingsplan
16-11-2016 Vaststelling bestemmingsplan Werkhovenseweg 16 Werkhoven, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
04-11-2016 Buurtschappen van Odijk concept bestemmingsplan
27-10-2016 Werkhovenseweg 16 Werkhoven vastgesteld bestemmingsplan
25-10-2016 Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Grunoplantsoen 2, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
17-10-2016 Grunoplantsoen 2 Bunnik vastgesteld omgevingsvergunning
12-10-2016 Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan voor toekomstig woongebied Het Burgje te Odijk, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
29-08-2016 Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Grunoplantsoen 2, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
15-08-2016 Grunoplantsoen 2 Bunnik ontwerp omgevingsvergunning
13-07-2016 Vaststelling bestemmingsplan partiele herziening Dorp Bunnik 2012, snippergroen, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
13-07-2016 Vaststelling bestemmingsplan partiele herziening Dorp Odijk 2012, snippergroen, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
13-07-2016 Vaststelling bestemmingsplan partiele herziening Dorp Werkhoven 2012, snippergroen, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
23-06-2016 Parti??le herziening Dorp Bunnik 2012, snippergroen vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2016 Parti??le herziening Dorp Odijk 2012, snippergroen vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2016 Parti??le herziening Dorp Werkhoven 2012, snippergroen vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2016 Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
22-06-2016 Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnseweg 1, Odijk’, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
17-06-2016 Omgevingsvisie Kromme Rijngebied ontwerp structuurvisie
30-05-2016 Bestemmingpslan Rijnseweg 1, Odijk ontwerp bestemmingsplan
25-04-2016 Ontwerpbestemmingsplan ‘Werkhovenseweg 16 Werkhoven’, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
19-04-2016 Werkhovenseweg 16 Werkhoven ontwerp bestemmingsplan
27-01-2016 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Dorp Bunnik 2012, snippergroen’, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
27-01-2016 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Dorp Odijk 2012, snippergroen’, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
27-01-2016 Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Raaphof’, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
27-01-2016 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Dorp Werkhoven 2012, snippergroen’, gemeente Bunnik officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen