Datum Naam Status Soort informatie
03-03-2021 Herziening Spakenburg Centrum ontwerp bestemmingsplan
03-03-2021 Procedure hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Centrale-As, inbreidingslocatie Veenestraat/Eemlandia officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Ter inzagelegging ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Omgevingsvergunning voorziening Overtoom ontwerp omgevingsvergunning
03-02-2021 Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg Centrum - Landtong ontwerp bestemmingsplan
20-01-2021 Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum (gebouw Landtong) ter inzage officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Omgevingsvergunning Celsiusweg 7-9 ontwerp omgevingsvergunning
23-12-2020 Omgevingsvergunning Eemlandia vastgesteld omgevingsvergunning
23-12-2020 Omgevingsvergunning Oostsingel/Garnalenweg ontwerp omgevingsvergunning
23-12-2020 Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunningen officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Omgevingsvergunning Veenestraat/Eemlandia vastgesteld omgevingsvergunning
09-12-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Procedure hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Centrale-As, inbreidingslocatie Veenestraat/Eemlandia officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Herziening Spakenburg Centrum voorontwerp bestemmingsplan
28-10-2020 Omgevingsvergunning Eemlandia ontwerp omgevingsvergunning
28-10-2020 Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ter inzage legging voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum officiële publicatie bekendmaking
26-08-2020 Omgevingsvergunning Molenstraat/Boompjes vastgesteld omgevingsvergunning
26-08-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
05-08-2020 Omgevingsvergunning Vuronger 1 vastgesteld omgevingsvergunning
09-07-2020 Paraplubestemmingsplan Planregels Wonen vastgesteld bestemmingsplan
09-07-2020 Omgevingsvergunning Veenestraat/Eemlandia ontwerp omgevingsvergunning
08-07-2020 Omgevingsvergunning Garnalenweg (37 woningen) vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen