Datum Naam Status Soort informatie
01-10-2020 Achterveld en omgeving vastgesteld bestemmingsplan
19-08-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Hoge Dijk IJsselstein officiële publicatie bekendmaking
10-08-2020 Landelijk Gebied noord en zuid, archeologie voorontwerp bestemmingsplan
05-08-2020 Bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’ en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93 in IJsselstein officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Noord IJsseldijk 16 A-B en 26AA in IJsselstein officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Omgevingsvergunning Lage Dijk-Zuid 30 verleend officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kindcentrum Touwlaan’ en besluit geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Lage Dijk-Zuid 30 vastgesteld omgevingsvergunning
09-07-2020 Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA vastgesteld bestemmingsplan
09-07-2020 Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93 vastgesteld bestemmingsplan
08-07-2020 Ontwerp bestemmingsplan Hitteschild 6 in IJsselstein officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Kindcentrum Touwlaan vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2020 Hitteschild 6 in IJsselstein ontwerp bestemmingsplan
28-05-2020 Achtersloot 61 vastgesteld bestemmingsplan
14-05-2020 Lage Dijk-Zuid 30 ontwerp omgevingsvergunning
13-05-2020 Ontwerp omgevingsvergunning Lage Dijk-Zuid 30 IJsselstein officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Achtersloot 122’ officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ officiële publicatie bekendmaking
13-03-2020 partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Achtersloot 122 ontwerp bestemmingsplan
12-03-2020 Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA ontwerp bestemmingsplan
12-03-2020 Hitteschild 6 in IJsselstein voorontwerp bestemmingsplan
11-03-2020 Hoge Dijk IJsselstein voorontwerp bestemmingsplan
04-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Touwlaan en bijbehorend m.e.r.-beoordelingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
03-03-2020 Kindcentrum Touwlaan, IJsselstein ontwerp bestemmingsplan
12-02-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Achtersloot 61 IJsselstein officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen